Bron

Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

Diploma's hoger onderwijs: het betreft diploma's behaald via diplomacontracten en examencontracten.

Professioneel gerichte bacheloropleiding: deze opleiding is in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk. Je leert er de algemene en specifieke kennis en competenties die je nodig hebt om een beroep uit te oefenen. Na deze opleiding kan je direct aan de slag op de arbeidsmarkt. De studieomvang bedraagt ten minste 180 studiepunten.

Academisch gerichte bacheloropleiding: deze opleiding legt de nadruk op een brede, academische vorming of een vorming in de kunsten. Het is een theoretische opleiding, gericht op wetenschappelijk onderzoek. Je kan doorstromen naar een masteropleiding of naar de arbeidsmarkt.

Masteropleiding: masteropleidingen leggen de nadruk op gevorderde wetenschappelijke of artistieke kennis en competenties die je nodig hebt voor de zelfstandige beoefening van wetenschap of kunst, of voor de uitoefening van een beroep. Een masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef. Een masteropleiding bedraagt ten minste 60 studiepunten.

Bachelor-na-bachelor opleiding (BANABA):  na een bacheloropleiding kan je een bachelor-na-bacheloropleiding volgen. Die opleidingen zorgen voor een verbreding of specialisatie van je bacheloropleiding. 

Master-na-master opleiding (MANAMA): een master-na-masteropleiding volgt op een andere masteropleiding. Die opleidingen zorgen ervoor dat je je vergaarde kennis en competenties binnen  een bepaald studiegebied  verder kan uitbouwen.   

Doctor: het doctoraat is de hoogste graad die je aan een universiteit kan behalen. De titel die hieraan verbonden is heet doctor. Je moet baanbrekend wetenschappelijk onderzoek verrichten en je doctoraatsproefschrift publiek presenteren en verdedigen. 

Opmerkingen bij de kwaliteit

In 2004-2005 ging de BAMA-structuur van start. De vroegere opleidingen werden hierdoor afgebouwd. Basisopleidingen van 2 cycli (2de cyclus van 2) werden gelijkgeschakeld met masters. Om die reden worden deze bij de masters geteld.

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams OnderwijsDataloep

Contact

Stel je vraag

Naar de statistiek