Bron

Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

Diploma's hoger onderwijs: het betreft diploma's behaald via diplomacontracten en examencontracten.

Professioneel gerichte bacheloropleiding: deze opleiding is in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk. Je leert er de algemene en specifieke kennis en competenties die je nodig hebt om een beroep uit te oefenen. Na deze opleiding kan je direct aan de slag op de arbeidsmarkt. De studieomvang bedraagt ten minste 180 studiepunten.

Academisch gerichte bacheloropleiding: deze opleiding legt de nadruk op een brede, academische vorming of een vorming in de kunsten. Het is een theoretische opleiding, gericht op wetenschappelijk onderzoek. Je kan doorstromen naar een masteropleiding of naar de arbeidsmarkt.

Masteropleiding: masteropleidingen leggen de nadruk op gevorderde wetenschappelijke of artistieke kennis en competenties die je nodig hebt voor de zelfstandige beoefening van wetenschap of kunst, of voor de uitoefening van een beroep. Een masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef. Een masteropleiding bedraagt ten minste 60 studiepunten.

Bachelor-na-bachelor opleiding (BANABA): een bacheloropleiding die alleen rechtstreeks openstaat voor personen die al in het bezit zijn van een diploma van een andere (professioneel gerichte) bacheloropleiding.

Master-na-master opleiding (MANAMA): een masteropleiding die alleen rechtstreeks openstaat voor personen die al in het bezit zijn van een diploma van een masteropleiding. 

Doctoraat: het doctoraat is de hoogste graad die je aan een universiteit kan behalen. De titel die hieraan verbonden is heet doctor.

Opmerkingen bij de kwaliteit

In 2004-2005 ging de BAMA-structuur van start. De vroegere opleidingen werden hierdoor afgebouwd. Basisopleidingen van 2 cycli (2de cyclus van 2) werden gelijkgeschakeld met masters. Om die reden worden deze bij de masters geteld.

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs

Contact

Stel je vraag

Naar de statistiek