Aantal ondernemingen

 

Bron

Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Het aantal ondernemingen maakt deel uit van een groot databestand van Statbel. Dit bevat: de aantallen BTW-plichtigen, schrappingen en actieve BTW-plichtigen sinds 2008, gebaseerd op het ondernemingsregister DBRIS, per jaar, gemeente of arrondissement (als de variabele werkgelegenheid aanwezig is), economische activiteit (NACE-BEL), tewerkstellingsklasse (2008 en volgende.) en juridische vorm.

Actieve BTW-plichtige: de actieve BTW-plichtigen op 31 december worden bekomen via de berekening van deze populatie in de maandelijkse kubus van de BTW-plichtigen. Men groepeert hierbij de ondernemingen die de hoedanigheid van BTW-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar.

Oprichtingen BTW-plichtige: de oprichtingen (van BTW-plichtigen) groeperen de entiteiten die de hoedanigheid van BTW-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar, maar niet op 31 december van het jaar ervoor. Het kan al dan niet gaan over nieuwe BTW-plichtigen.

Schrappingen BTW-plichtigen: de schrappingen groeperen de entiteiten die niet BTW-plichtig zijn op 31 december van het geobserveerde jaar, en die hoedanigheid wel hadden op 31 december van het jaar ervoor.

Het aantal oprichtingen per 100 actieve BTW-plichtigen noemt men de oprichtingsgraad. Het aantal schrappingen per 100 actieve BTW-plichtigen noemt men de stopzettingsgraad. De netto-groei bekomt men door het verschil tussen de oprichtingsgraad en de stopzettingsgraad. De som van de oprichtingsgraad en stopzettingsgraad geeft de turbulentie weer.

Men neemt daarvoor de oprichtingsdata zoals ze herberekend worden voor de maandelijkse statistiek : in sommige gevallen vervangt men de geldigheidsdatum door een transactiedatum in de maandelijkse statistiek. Men herneemt deze methode op het jaarlijks niveau om coherent te blijven met het aantal actieven op het einde van het jaar: deze aantallen moeten gelijk zijn in de maandelijkse en jaarlijkse statistiek.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Enkel in geval van grote wijziging op het niveau van de variabele NACEBEL kan een bijwerking van de reeds gepubliceerde jaren gebeuren. Dit moet uitzonderlijk blijven. De verspreidingspolitiek is om de gepubliceerde gegevens te 'bevriezen'.

Voor de jaren 2008 tot en met 2016 vond in oktober 2018 een herziening van de gegevens plaats met betrekking tot de indeling van de BTW-plichtigen naar werknemersklassen. Het aantal werknemers tewerkgesteld door een BTW-plichtige onderneming wordt - na deze herziening - consistent bepaald aan de hand van gegevens uit het vierde kwartaal van het betreffende jaar. Er werd eveneens van deze herziening gebruik gemaakt om voor de jaren in kwestie op het niveau van de wettelijke eenheid additionele één-op-één verbanden te leggen tussen KBO-nummers en RSZ-nummers. Op basis van deze laatste wordt de werkgelegenheid bepaald.

  

Referenties

Statbel: Jaarevolutie BTW plichtige ondernemingen

 

Contact

 Stel je vraag 

 

Naar de statistiek