Onderwijsinstellingen

 

Bron

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Onderwijsinstelling: een administratief geheel waar onderwijs georganiseerd wordt en waaraan een uniek instellingsnummer toegekend is.

Een onderwijsinstelling is een administratieve eenheid. Het is de wijze waarop instellingen zich registreren ten aanzien van de overheid. Deze administratieve eenheid komt niet altijd overeen met de wijze waarop de instellingen zich organiseren als pedagogische eenheid of zoals ze zich presenteren naar ouders en leerlingen toe.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De aantallen hebben alleen betrekking op door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde of gefinancierde scholen. Privéscholen, Europese scholen, en dergelijke zijn dus niet in de cijfers inbegrepen.

Naast de Nederlandstalige basisscholen zijn er enkele Franstalige bassischolen die onder de bevoegdheid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vallen. Deze zijn mee opgenomen in de cijfers.

 

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaamse Onderwijs

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek