School- en studietoelagen 

 

Bron 

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, bewerking Statistiek Vlaanderen 

 

 

Definities 

School- en studietoelage: schooltoelagen worden toegekend aan leerlingen van het basis- en secundair onderwijs, studietoelagen worden toegekend aan de studenten van het hoger onderwijs. 

HBO5 verpleegkunde: op 1 september 2009 werd de vierde graad verpleegkunde afgesplitst van het secundair onderwijs en ondergebracht in het hoger beroepsonderwijs (HBO5). Het HBO5 staat voor hoger beroepsonderwijs en situeert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de bacheloropleidingen (niveau 6), vandaar de afkorting HBO5. HBO5 behoort tot het hoger onderwijs. 

 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

Voor een aantal dossiers kon het recht op een toelage door de administratie nog niet bepaald worden omdat deze nog in beraad staan. Dossiers ‘in beraad’ zijn dossiers waarvoor er nog bijkomende informatie wordt opgevraagd om het aanvraagdossier verder te kunnen afhandelen. Deze bijkomende informatie kan onder meer zijn: huurcontract van de student, bewijs van betaling van alimentatiegelden,… De burger kan zijn aanvraagdossier vervolledigen tot en met 31 december van het afgelopen school- of academiejaar.  

Het initiatief tot herziening van een afgehandelde aanvraag door de afdeling School- en Studietoelagen is in de tijd beperkt, tot 5 school- en academiejaren. 

 

 

Referenties 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaamse onderwijs 

 

 

Contact