Aanwezigheid kleuters in kleuteronderwijs

 

Bron

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Participatie (deelname)

Participatie verwijst naar het aandeel van het totaal aantal kleuters dat woont in een bepaald gebied (hier: het Vlaamse Gewest) dat ingeschreven is in het gewoon of buitengewoon kleuteronderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

 
Verwachte aanwezigheid

De definitie varieert naargelang van de leeftijd.

3-jarigen

Aandeel 3-jarige kleuters ingeschreven in het gewoon kleuteronderwijs met hoofdzetel in het Vlaamse Gewest met een aanwezigheid van ten minste 150 halve dagen.

4-jarigen

Aandeel 4-jarige kleuters ingeschreven in het gewoon kleuteronderwijs met hoofdzetel in het Vlaamse Gewest met een aanwezigheid van ten minste 185 halve dagen.

5-jarigen

Aandeel 5-jarige kleuters ingeschreven in het gewoon kleuteronderwijs met hoofdzetel in het Vlaamse Gewest met een aanwezigheid van ten minste 220 halve dagen, dan wel 250 halve dagen.

Het verwachte aantal halve dagen voor 5-jarigen bedraagt 220 tot en met schooljaar 2016-2017. Voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 zijn er 2 verschillende drempelwaarden: 220 halve dagen in kader van het recht op een schooltoeslag en 250 halve dagen voor het recht op toegang tot het lager onderwijs. Vanaf schooljaar 2019-2020 zal de drempelwaarde voor beide toepassingen 250 halve dagen bedragen omdat dan het vereiste aantal halve dagen gelijkgesteld wordt.

 
Opmerkingen bij de kwaliteit

Er zijn problemen met de validiteit van de indicator kleuterparticipatie. De meeste kleuters die niet ingeschreven zijn in een school van de Vlaamse Gemeenschap, volgen immers wel onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om kleuters die huisonderwijs volgen, in het buitenland verblijven (en daar school lopen), naar internationale of privéscholen gaan, …  Deze kinderen volgen dus wel onderwijs, maar staan niet geregistreerd in de databanken van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

 

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Cijfermateriaal Aanwezigheden kleuters per gemeente

 
Contact

 Stel je vraag

 

Naar de statistiek