Problematische afwezigheden

 

Bron

Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming

 

Definities

De problematische afwezigheden (PA) zijn gebaseerd op de geregistreerde afwezigheidscodes door de scholen in het elektronisch registratiesysteem Discimus. Per leerling wordt het aantal B-codes (afwezigheden zonder geldige reden) opgeteld. In het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) worden hierbij ook de F-codes (problematische afwezigheden bij het werkplekleren) en de K-codes (werkplekleren niet ingevuld, te wijten aan manifeste onwil of tegenwerking van de leerling of zijn ouders) opgeteld. Eén PA-code staat voor een halve dag problematische afwezigheid.

De cijfers omvatten de meldingen van scholen over leerlingen die ten minste 30 halve dagen per schooljaar ongewettigd afwezig zijn. Leerlingen die regelmatig maar gewettigd afwezig zijn, worden hierin niet opgenomen.

Het gaat over cijfers van de leerplichtige leerlingen. Leerlingen vanaf 18 jaar zijn daarom niet opgenomen in de cijfers. De selectie gebeurt op basis van geboortejaar. Voorbeeld voor het schooljaar 2019-2020: leerlingen die in 2019 de leeftijd van 18 jaar bereiken, zijn niet meer opgenomen in de cijfers. Leerlingen die in het voorjaar van 2020 de leeftijd van 18 jaar bereikten nog wel.

De problematische afwezigheden worden per leerling opgeteld over het volledige schooljaar. Als een leerling in verschillende onderwijsvormen les volgde gedurende het schooljaar, wordt de leerling geteld in de onderwijsvorm van de laatste inschrijving gedurende dat schooljaar. De percentages worden berekend ten opzichte van het leerlingenaantal op de eerste schooldag van februari in de onderwijsvorm.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De periode van afstandsleren tijdens de Covid-19-crisis van 2020 deed het aantal problematisch afwezige leerlingen sterk dalen in het schooljaar 2019-2020.

 

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek