Problematische afwezigheden

 

Bron

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

 

Definities

De cijfers over problematische afwezigheden (PA) zijn gebaseerd op de geregistreerde afwezigheidscodes door de scholen in het elektronisch registratiesysteem Discimus. Per leerling wordt het aantal B-codes (afwezigheden zonder geldige reden) opgeteld. Eén B-code staat voor een halve dag ongewettigde afwezigheid.

De hier gerapporteerde cijfers over problematische afwezigheden hebben betrekking op leerlingen die ten minste 30 halve dagen per schooljaar ongewettigd afwezig zijn. Leerlingen die regelmatig maar gewettigd afwezig zijn, worden hierin niet opgenomen.

De cijfers hebben betrekking op de minderjarige en dus leerplichtige leerlingen, ingeschreven in het secundair onderwijs op de 1ste schooldag van februari. Leerlingen vanaf 18 jaar zijn daarom niet opgenomen in de cijfers. De selectie gebeurt op basis van geboortejaar.
Voorbeeld voor het schooljaar 2020-2021: leerlingen geboren in 2002 of eerder zijn niet opgenomen in de cijfers. Leerlingen geboren in 2003 of later zijn wel opgenomen, ook al werd een deel van hen al meerderjarig tijdens de tweede helft van het schooljaar 2020-2021.

De problematische afwezigheden worden per leerling opgeteld over het volledige schooljaar. Als een leerling in verschillende onderwijsvormen les volgde gedurende het schooljaar, wordt de leerling geteld in de onderwijsvorm waar hij/zij ingeschreven was op de 1ste schooldag van februari. De percentages worden berekend ten opzichte van het leerlingenaantal op de 1ste schooldag van februari in de betreffende onderwijsvorm.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De telmethode is licht gewijzigd ten opzichte van de vorige publicatie van deze statistiek. Voorheen werd elke leerling die in het schooljaar minstens 30 halve dagen problematisch afwezig was meegeteld in de berekening van het percentage, ongeacht of hij/zij was ingeschreven op de 1ste schooldag van februari. In deze statistiek werden de cijfers vanaf 2014-2015 allemaal op diezelfde vernieuwde manier berekend. De cijfers liggen in sommige schooljaren daardoor 0,1% lager dan de eerder gepubliceerde cijfers.

 

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

 

Contact

Stel je vraag
 

Naar de statistiek