Problematische afwezigheden

 

Bron

Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming

 

Definities

De problematische afwezigheden (PA) zijn gebaseerd op de geregistreerde afwezigheidscodes door de scholen in het elektronisch registratiesysteem Discimus. Per leerling wordt het aantal B-codes (afwezigheden zonder geldige reden) opgeteld. In het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) worden hierbij ook de F-codes (problematische afwezigheden bij het werkplekleren) en de K-codes (werkplekleren niet ingevuld, te wijten aan manifeste onwil of tegenwerking van de leerling of zijn ouders) opgeteld. Eén PA-code staat voor een halve dag problematische afwezigheid.

De cijfers omvatten de meldingen van scholen wanneer leerlingen ten minste 30 halve dagen per schooljaar ongewettigd afwezig zijn. Leerlingen die regelmatig maar gewettigd afwezig zijn, worden hierin niet opgenomen.

Het is een telling van het totaal aantal problematische afwezigheden over het gehele schooljaar, ook als de leerling van school of van studierichting verandert. Elke leerling wordt in één categorie geplaatst op basis van de laatste inschrijving binnen dat schooljaar.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De onderverdelingen naar hoofdstructuren/onderwijsvormen van de schooljaren tot en met 2014-2015 komen niet volledig overeen met het rapport "Wie is er niet als de schoolbel rinkelt?". Dit komt omdat er in het verleden werd gekeken naar waar de leerling ingeschreven was op de 30ste halve dag problematische afwezigheid. De 30ste halve dag is op dit moment niet meer belangrijk. Er wordt vanaf 2015-2016 een meer generieke keuze gehanteerd, namelijk de "laatste inschrijving van het schooljaar".

 

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Cijfermateriaal problematische afwezigheden

Rapport leerplicht

 

Contact

 Stel je vraag

 

Naar de statistiek