PISA TIMSS PIRLS

 

Bron

PISA : Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

TIMSS, PIRLS:  International Association for the Evaluation of Educational Achievement  (IEA), Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

 

Definities

PISA : Programme for International Student Assessment (PISA) is een internationaal vergelijkend onderzoek op initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

PISA test 15-jarigen op hun leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid, ongeacht waar ze zich bevinden in het onderwijssysteem. Naast een test krijgen de leerlingen ook een vragenlijst. De schooldirectie vult ook een vragenlijst in.

PIRLS : Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in begrijpend lezen.

TIMSS : Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in wiskunde en wetenschappen. Doelpopulatie van PIRLS en TIMSS is de leerlingen van het vierde leerjaar lager onderwijs. In TIMSS en PIRLS zijn er een vragenlijst voor de leerling en een vragenlijst voor de leraar.

 

Vaardigheidsniveau (PISA)

Toppresteerders (high achievers): aandeel (in %) van leerlingen dat de hoogste vaardigheidsniveaus (5 en 6) behaalt.

Laagpresteerders (low performers): aandeel (in %) van leerlingen dat het basisvaardigheidsniveau (2) niet behaalt. Leerlingen die dit niveau niet halen, hebben voor dat domein onvoldoende vaardigheden om te participeren aan de hedendaagse maatschappij.

 

Migratiestatus (PISA)

Autochtoon: minstens één ouder is geboren in het land van de testafname (het geboorteland van de leerling zelf speelt geen rol)

Allochtoon 1ste generatie: zowel de leerling zelf als de beide ouders zijn niet geboren in het land van de testafname

Allochtoon 2de generatie: de leerling is geboren in het land van de testafname, maar beide ouders zijn in een ander land geboren

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

In TIMSS en PIRLS stelt de score Internationaal de gemiddelde score van de leerlingen van alle deelnemende landen (gebieden) voor. Deze score wordt voor elk jaar gelijkgesteld aan 500. De scores van de deelnemende landen en gebieden worden hieraan proportioneel herijkt.

 

Referenties

PISA

Samenvatting met de Vlaamse resultaten PISA 2018

De internationale resultaten van PISA 2018 vind je op de website van de OESO.

 

TIMSS

Vlaams rapport TIMSS 2015

De internationale resultaten van TIMSS 2015 vind je op de website van de IEA.

 

PIRLS

Vlaams rapport PIRLS 2016

De internationale resultaten van PIRLS staan op de website van IEA.

 

Contact

 Stel je vraag

 

Naar de statistiek PISA

Naar de statistiek TIMSS-PIRLS