Leerling-leerkracht-ratio


Bron 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

 

Definities 

Leerling-leerkracht-ratio 

De leerling-leerkracht-ratio (pupil teacher ratio) geeft het aantal voltijds equivalenten van leerlingen weer per voltijds equivalent bezoldigd onderwijzend personeelslid. Naast het voltijds en deeltijds gewoon onderwijs zitten ook het buitengewoon onderwijs en het volwassenenonderwijs in de cijfers vervat. Voor de personeelsgegevens moet erop gewezen worden dat al het onderwijzend personeel (budgettaire fulltime-equivalenten) opgenomen is. Zo zitten er personeelsleden in de cijfers die geen klasleerkracht zijn, bijvoorbeeld taakleerkrachten. Ook personeelsleden die zorgen voor vervangingen werden in de basisgegevens opgenomen. De Vlaamse cijfers volgen daarmee de OESO-instructies over de reikwijdte van de begrippen en hun definities over leerkrachten. Deze ratio geeft geen beeld van de gemiddelde klasgrootte, maar is eerder een investeringsindicator.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

/ 

 

 

Referenties 

 

Contact 
Stel je vraag