Leerling-leerkracht-ratio

 

Bron
Eurostat, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming


Definities
De leerling-leerkracht-ratio (pupil teacher ratio) geeft het aantal voltijds equivalenten van leerlingen weer per voltijds equivalent bezoldigd onderwijzend personeelslid. Naast het voltijds en deeltijds gewoon onderwijs zitten ook het buitengewoon onderwijs en het volwassenenonderwijs in de cijfers vervat. Voor de personeelsgegevens moet erop gewezen worden dat al het onderwijzend personeel (budgettaire voltijds equivalenten) opgenomen is. Zo zitten er
personeelsleden in de cijfers die geen klasleerkracht zijn, bijvoorbeeld taakleerkrachten. Ook personeelsleden die zorgen voor vervangingen worden in de basisgegevens opgenomen. De Vlaamse cijfers volgen daarmee de OESO-instructies over de reikwijdte van de begrippen en hun definities over leerkrachten. Deze ratio geeft dus geen beeld van de gemiddelde klasgrootte, maar is eerder een investeringsindicator.


Opmerkingen bij de kwaliteit
/


Referenties
Eurostat
OESO: Education at a Glance 2021 OECD Indicators


Contact
Stel je vraag

 

Naar de statistiek