Starters hoger onderwijs naar opleidingsniveau moeder

 

Bron

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

 

Definities

De statistiek geeft het aandeel van de uitstromers uit het secundair onderwijs weer dat in ten minste 1 van de 3 academiejaren volgend op het uitstromen uit het secundair onderwijs ingeschreven is als student in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de kwalificatie die ze behaalden in het secundair onderwijs (en met de toegang tot het hoger onderwijs die daarmee samenhangt).

De indicator wordt pas 3 academiejaren na het uitstroomjaar uit het secundair onderwijs definitief. De cijfers voor het laatste en het voorlaatste jaar zijn dus nog niet geheel vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren aangezien de jongeren in het laatste en voorlaatste jaar slechts 1 of 2 jaar de kans hebben gehad door te stromen naar het hoger onderwijs. Bijgevolg zijn beide jaren licht onderschat in vergelijking met de voorgaande jaren.

In 2019-2020 werden de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs uit het volwassenenonderwijs overgedragen naar de hogescholen als graduaatsopleidingen en meegenomen in deze indicator. Aangezien deze indicator betrekking heeft op de starters in hoger onderwijs tot 3 jaar na de uitstroom uit het secundair onderwijs, heeft deze wijziging impact op de cijfers van de 3 laatste schooljaren (2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019).

Laagopgeleide moeder: de hoogst behaalde kwalificatie van de moeder is maximaal van het niveau lager secundair onderwijs.

Middenopgeleide moeder: de hoogst behaalde kwalificatie van de moeder is van het niveau hoger secundair onderwijs (secundair onderwijs afgewerkt).

Hoogopgeleide moeder: de moeder behaalde een kwalificatie van het niveau hoger onderwijs.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

/

 

Referenties

/

 

Contact

Stel je vraag

Naar de statistiek