Starters hoger onderwijs naar opleidingsniveau moeder

 

Bron 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

Definities 

De statistiek geeft het aandeel van de uitstromers uit het secundair onderwijs weer dat in ten minste één van de 3 academiejaren volgend op het uitstromen uit het secundair onderwijs ingeschreven is als student in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de kwalificatie die ze behaalden in het secundair onderwijs (en met de toegang tot het hoger onderwijs die daarmee samenhangt). 

De indicator wordt pas 3 academiejaren na het uitstroomjaar uit het secundair onderwijs definitief. De cijfers voor het laatste en het voorlaatste jaar zijn dus nog niet geheel vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren aangezien de jongeren in het laatste en voorlaatste jaar slechts één of 2 jaar de kans hebben gehad door te stromen naar het hoger onderwijs. Bijgevolg zijn beide jaren licht onderschat in vergelijking met de overige jaren. 

 

De statistiek maakt een onderscheid naar het opleidingsniveau van de moeder van de starter in het hoger onderwijs. 

Laagopgeleide moeder: de hoogst behaalde kwalificatie van de moeder is maximaal van het niveau lager secundair onderwijs. 

Middenopgeleide moeder: de hoogst behaalde kwalificatie van de moeder is van het niveau hoger secundair onderwijs (secundair onderwijs afgewerkt). 

Hoogopgeleide moeder: de moeder behaalde een kwalificatie van het niveau hoger onderwijs. 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

 

Referenties 

Contact 

Stel je vraag 

  

Naar de statistiek