Oprichtingen van bedrijven

 

Bron

Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Oprichtingen BTW-plichtigen: de oprichtingen (van BTW-plichtigen) omvatten de entiteiten die de hoedanigheid van BTW-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar, maar niet op 31 december van het jaar ervoor. Het kan al dan niet gaan over nieuwe BTW-plichtigen.

De oprichtingen BTW-plichtigen worden samen met de schrappingen van BTW-plichtigen en het aantal ondernemingen gepubliceerd.

Overlevingsgraad op 5 jaar: de verhouding tussen het aantal overlevenden na 5 jaar en de initiële starters. Als starters worden die ondernemingen geteld die actief zijn op 31/12 in het jaar dat ze starten (enkel nieuwe starters, geen herstarters). Daarna wordt bekeken welke van deze eerste starters nog actief zijn én blijven op 31/12 van de daaropvolgende 5 jaar.

  

Opmerkingen bij de kwaliteit

Enkel in geval van grote wijziging op het niveau van de variabele NACEBEL kan een bijwerking van de reeds gepubliceerde jaren gebeuren. Dit moet uitzonderlijk blijven. De verspreidingspolitiek is om de gepubliceerde gegevens te 'bevriezen'.

Voor de jaren 2008 tot en met 2016 vond in oktober 2018 een herziening van de gegevens plaats met betrekking tot de indeling van de BTW-plichtigen naar werknemersklassen. Het aantal werknemers tewerkgesteld door een BTW-plichtige onderneming wordt - na deze herziening - consistent bepaald aan de hand van gegevens uit het vierde kwartaal van het betreffende jaar. Er werd eveneens van deze herziening gebruik gemaakt om voor de jaren in kwestie op het niveau van de wettelijke eenheid additionele één-op-één verbanden te leggen tussen KBO-nummers en RSZ-nummers. Op basis van deze laatste wordt de werkgelegenheid bepaald.

  

Referenties

Statbel: Jaarevolutie BTW plichtige ondernemingen

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek