Oprichtingen van bedrijven

 

Bron

Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Oprichtingen BTW-plichtigen: de jaarcijfers over de oprichtingen (van BTW-plichtigen) omvatten de entiteiten die de hoedanigheid van BTW-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar, maar niet op 31 december van het jaar ervoor. Het kan al dan niet gaan over nieuwe BTW-plichtigen.

Bij de maandcijfers gaat het om de entiteiten die de hoedanigheid van BTW-plichtige hebben op de laatste dag van de maand, maar niet op de laatste dag van de maand voordien.

Er zijn lichte verschillen in de cijfers wanneer de oprichtingen op maandbasis gesommeerd worden om het jaarcijfer te bekomen. Dat komt omdat de observatieperiode verschilt. Zo zal een onderneming die zijn BTW-plicht on hold zet in maart en terug opstart in november in de jaarcijfers van de oprichtingen en stopzettingen niet voorkomen. Die onderneming zal wel voorkomen als stopzetting in de maandcijfers van maart en als starter in de maandcijfers van november. Stopt een onderneming tijdelijk in de herfst van jaar x en herstart die terug in de lente van jaar x+1, dan komt die dan wel weer voor in de jaarcijfers.

De maandcijfers worden ongeveer 2 maanden na de referentiemaand gepubliceerd. De defnitieve jaarcijfers over jaar x worden pas gepubliceerd in de maand oktober van jaar x+1.

Overlevingsgraad op 5 jaar: de verhouding tussen het aantal overlevenden na 5 jaar en de initiële starters. Als starters worden die ondernemingen geteld die actief zijn op 31/12 in het jaar dat ze starten (enkel nieuwe starters, geen herstarters). Daarna wordt bekeken welke van deze eerste starters nog actief zijn én blijven op 31/12 van de daaropvolgende 5 jaar.

  

Opmerkingen bij de kwaliteit

Enkel in geval van grote wijziging op het niveau van de variabele NACEBEL kan een bijwerking van de reeds gepubliceerde jaren gebeuren. Dit moet uitzonderlijk blijven. De verspreidingspolitiek is om de gepubliceerde gegevens te 'bevriezen'.

Voor de jaren 2008 tot en met 2016 vond in oktober 2018 een herziening van de gegevens plaats met betrekking tot de indeling van de BTW-plichtigen naar werknemersklassen. Het aantal werknemers tewerkgesteld door een BTW-plichtige onderneming wordt - na deze herziening - consistent bepaald aan de hand van gegevens uit het vierde kwartaal van het betreffende jaar. Er werd eveneens van deze herziening gebruik gemaakt om voor de jaren in kwestie op het niveau van de wettelijke eenheid additionele één-op-één verbanden te leggen tussen KBO-nummers en RSZ-nummers. Op basis van deze laatste wordt de werkgelegenheid bepaald.

  

Referenties

Statbel:

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek