Inflatie 

 

 

Bron 

Nationale Bank van België (NBB) 

 

 

Definities 

Algemeen indexcijfer: geeft het verloop van het prijspeil weer voor een goederen- en dienstenpakket dat representatief is voor de uitgaven van de gezinnen. De FOD Economie geef aan dat het indexcijfer niet zozeer het prijsniveau van een korf van goederen en diensten voor een bepaalde periode meet, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het algemeen indexcijfer kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's. 

Gezondheidsindex: deze index is afgeleid van de consumptieprijsindex, waaruit een aantal producten zoals alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG) gehaald zijn. Deze index wordt gepubliceerd sedert januari 1994. 

Inflatie: het proces van vermindering van de waarde van een munt, in hoofdzaak door de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen. Inflatie wordt weergegeven door middel van een indexcijfer van consumptieprijzen, berekend voor een brede, representatieve korf van producten (goederen en diensten). 

 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

Het gaat om geregistreerde data door de FOD Economie. Maandelijks gaan enquêteurs de prijzen opnemen in ongeveer 10.000 winkels. In totaal worden er 70.000 prijsopnamen uitgevoerd in 55 lokaliteiten verspreid over heel het grondgebied van België. 

Er is geen stratificatie naar gewest.

 

 

Referenties 

Nationale Bank van België: Inflatie 

 

 

Contact