Vervangingsinkomens sociale zekerheid

 

Bron

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Aantal inwoners met een vervangingsinkomen in het kader van de sociale zekerheid op 1 januari van het jaar: de aantallen worden afgezet ten opzichte van het totaal aantal inwoners volgens de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) op 1 januari van het jaar.

Het gaat om de som van het aantal personen met een pensioenuitkering, met een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Bij de personen met een pensioenuitkering gaat het om de zogenaamde ‘globale populatie’. Dat is de som van het totaal aantal personen met een pensioenuitkering, ongeacht het feit of men daarnaast nog een betaalde baan heeft of een ander statuut bekleedt.

Ook bij de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid gaat het om de zogenaamde ‘globale populatie’. Dat betekent dat ook personen worden meegerekend die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen en tegelijk werken of tegelijk nog een andere uitkering of vorm van bijstand ontvangen.

Bij de personen met een werkloosheidsuitkering gaat het om volgende groepen uit de nomenclatuur van de socio-economische positie van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) van de KSZ:

  • werkzoekend na tewerkstelling: werkzoekend na voltijdse tewerkstelling met werkloosheidsuitkering (n21)
  • werkzoekend na een vrijwillig deeltijdse job met werkloosheidsuitkering (n22)
  • werkzoekend na studies, met overbruggingsuitkering of wachtuitkering (tot 2011)/inschakelingsuitkering (vanaf 2012) (n23).

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Strikt genomen hebben de gegevens geen betrekking op de situatie op 1 januari van het jaar, maar op de situatie op 31 december van het voorgaande jaar.

De hier opgenomen cijfers zijn gebaseerd op de gegevens aangeleverd door het DWH AM&SB van de KSZ aan Statistiek Vlaanderen. Die cijfers kunnen beperkt afwijken van de cijfers zoals opgenomen in de webtoepassing van de KSZ zelf.

 

Referenties

Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ): Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB)

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek