Woningvoorraad

 

Bron

Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

De kadastrale statistiek van het gebouwenpark geeft de toestand van het aantal gebouwen in België weer op 1 januari van het referentiejaar. De gegevens zijn afkomstig van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroegere “Kadaster”) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Uit analyses blijkt dat woningopsplitsing toch niet altijd wordt doorgegeven aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Samen met een verschil in methode van dataverzameling is dit één van de redenen waarom voor de indeling in woningtypes deze datareeks verschilt van de gegevens van de Woonsurvey & Groot woononderzoek. Voor de gegevens van deze laatste bron, zie: https://www.statistiekvlaanderen.be/woningtypologie.

 

Referenties

Statbel: Gebouwenpark

Statistiek Vlaanderen: Gebouwenpark per gemeente
 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek