Nieuwbouwvergunningen

 

Bron

Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Een bouwvergunning: is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd.

 Een gebouw van residentiële aard kan meerdere woningen (wooneenheden) omvatten. Daarom ligt het aantal vergunde nieuwbouwwoningen hoger dan het aantal vergunde nieuwbouwgebouwen.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De statistiek is gedurende 2 jaar voorlopig en wordt bijgesteld na controle.

 

Referenties

Statbel: Bouwvergunningen

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek