Woningen sociale sector

 

Bron

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en Wonen Vlaanderen

 

Definities

Sociale huurwoning: een woning die op 31 december van het betrokken jaar als hoofdverblijfplaats

1) verhuurd wordt door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)

2) onderverhuurd wordt door een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) of

3) verhuurd wordt binnen het sociaal huurstelsel door het Vlaams Woningfonds, een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een OCMW of een OCMW-vereniging.

Daarnaast verhuren ook de lokale besturen sociale woningen. Het sociale woningaanbod van de lokale besturen wordt gemonitord via een bevraging. De kwaliteit van deze gegevens is afhankelijk van de respons. Daarom is er enkel een ruwe schatting van dit aantal beschikbaar.

 


Opmerkingen bij de kwaliteit

Sedert 2002 krijgt de VMSW elektronisch de gegevens met betrekking tot het huurpatrimonium en de bezetting van de woningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Voordien gebeurde de dataverzameling jaarlijks enkel op basis van een enquête die de huisvestingsmaatschappijen invulden met onder meer hun patrimoniumgegevens. Deze verandering in de methode van dataverzameling maakt dat gegevens van voor en na 2002 niet vergelijkbaar zijn.

Het is mogelijk dat van sommige woningen bepaalde kenmerken ontbreken bij het doorgeven van de data aan de VMSW (die de gegevens verzamelt). Deze gegevens kunnen in latere datasets worden gecorrigeerd.

De datareeks van het aantal woningen SVK werd op 31/12/2013 opgestart.

 

Referenties

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW): Statistieken

Wonen-Vlaanderen

 Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek