Invoer en uitvoer van goederen

 

Bron

Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)

  

Definities

Invoer en uitvoer: de statistieken buitenlandse handel worden gedefinieerd volgens het communautair concept. Het gaat om overschrijdingen van goederen over de landsgrenzen. Invoer in het Vlaamse Gewest betreft goederen die vanuit het buitenland het Vlaamse Gewest binnenkomen. Uitvoer uit het Vlaamse Gewest heeft betrekking op goederen die vanuit het Vlaamse Gewest naar het buitenland vertrekken. De waarde van de goederen is de waarde aan de Belgische grens. Die waarde omvat zowel bij invoer als bij uitvoer, de prijs 'af-fabriek' van de koopwaar, verhoogd met de kosten voor vervoer en verzekering tot aan de Belgische grens, maar zonder taksen en subsidies. De uitvoer wordt geregionaliseerd volgens het gewest waar de laatste toegevoegde waarde werd gerealiseerd. Omgekeerd wordt de invoer geregionaliseerd volgens het gewest waar de eerste toegevoegde waarde plaats vindt. 

Aziatische Tijgers: Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hong Kong. 

Buurlanden: Duitsland, Nederland, Frankrijk. 

BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China. 

EU13-landen: Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Cyprus, Malta, Roemenië, Bulgarije en Kroatië. 

EU14-landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland, Italië, Spanje, Portugal en Griekenland (België wordt niet meegerekend bij de uit- en invoercijfers). 

Next 11-landen: Bangladesh, Egypte, Indonesië, Iran, Zuid-Korea, Mexico, Nigeria, Filippijnen, Pakistan, Turkije en Vietnam. 

Lopende prijzen: prijzen van het betrokken jaar, niet gecorrigeerd voor inflatie.

  

Opmerkingen bij de kwaliteit

De extracommunautaire handel, dat is de handel met landen buiten de Europese Unie (EU), wordt geregistreerd aan de hand van de douanedocumenten voor het Extrastat-stelsel. Voor de handel met de EU-lidstaten (intracommunautaire handel) dient het Intrastat-stelsel als bron, waaraan ruim 17.000 Belgische ondernemingen rechtstreeks rapporteren. Het betreft de ondernemingen die op jaarbasis meer dan 1 miljoen euroverzendingen en/of meer dan 400.000 euro aankomsten met EU-lidstaten laten optekenen. 

De intracommunautaire handel wordt geraamd aan de hand van een constant staal. Daarenboven is er een bijkomende schatting op basis van de BTW-aangiften, onder meer voor de ondernemingen die zich onder de Intrastat-drempel bevinden. Het belangrijkste nadeel van de INR-statistieken buitenlandse handel is dat niet-tastbare dienstenactiviteiten niet opgenomen zijn (niet te verwarren met tertiaire sectoren; de fysieke handelstransacties van de handel zitten hier bijvoorbeeld wel in vervat). 

In de versie van oktober 2021 diende het INR een aantal fouten te corrigeren in de aangiften, waardoor vooral de cijfers voor de verdeling tussen de gewesten beperkt aangepast werden.

  

Referenties

Flanders Investment and Trade: Vlaamse in- en uitvoercijfers

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Buitenlandse handel

  

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek