Huursubsidies

Bron

Agentschap Wonen-Vlaanderen

 

Definities

De Vlaamse huursubsidie: een tegemoetkoming die men kan ontvangen als men over een bescheiden inkomen beschikt en verhuist naar een nieuwe huurwoning. Men komt alleen in aanmerking bij 1) een verhuis naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, 2) een verhuis van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt of als 3) men dakloos was en nu een huurwoning betrekt.

Huurpremie: een premie voor wie 4 jaar of langer ononderbroken voor een sociale huurwoning op een wachtlijst staat bij een domiciliemaatschappij (= een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente waar de kandidaat-huurder woont). Het is een premie die de huur van een privé-huurwoning betaalbaar houdt, in afwachting van de beschikbaarheid van een sociale huurwoning. De huurpremie is een stelsel met “semi-automatische” toekenning van rechten. Potentieel rechthebbenden die 4 jaar op de wachtlijst staan en volgens de gegevens van het centrale register van kandidaat-huurders voldoen aan de voorwaarden voor de huurpremie, krijgen een aanvraagformulier toegestuurd. Zodra ze dat terugsturen samen met hun huurcontract, behandelt het agentschap de aanvraag.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De gegevens komen uit administratieve registraties van de ingediende en uitbetaalde dossiers.

Het huursubsidiestelsel bestaat reeds sinds 1992 maar werd ondertussen een aantal keer grondig gewijzigd: in 2007, 2014 en 2019. De huurpremie werd ingevoerd vanaf 2012. In 2014 en 2019 werd het huurpremiebesluit grondig gewijzigd. In 2019 werd onder andere de inkomensgrenzen verhoogd en een nieuwe berekeningswijze toegepast.

 

Referenties

Wonen Vlaanderen:  jaarverslag

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek