Woningen van ontoereikende kwaliteit 

Bron 

Grote Woononderzoek (2013), Agentschap Wonen-Vlaanderen (Steunpunt Wonen), bewerking Statistiek Vlaanderen 

 

Definities 

Ontoereikende woonkwaliteit: een woning die een totale puntenscore van 15 of meer haalt op basis van de screeningsmethodiek van het Grote Woononderzoek 2013. Volgende aspecten worden in acht genomen: stabiliteit, vocht, afwerking, elektriciteit, verwarmingsinstallatie, ramen en deuren, trappen, comfortelementen, elementen van het binnenklimaat. Bij een woning met een score van 15 of meer wordt verondersteld dat er naar alle waarschijnlijkheid werken zullen moeten worden uitgevoerd worden als men voor deze woning een conformiteitsattest wilt bekomen. 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

De berekening gebeurt op basis van de woningopname die deel uitmaakte van het GWO2013. De integrale berekening is terug te vinden in het rapport Vanderstraeten L. & Ryckewaert M. (2015), Grote Woononderzoek 2013. Deel 3. Technische woningkwaliteit, Steunpunt Wonen, Leuven, 109 p. 

et GWO (2013) peilt naar de woonsituatie, -wensen en -tevredenheid van huishoudens in Vlaanderen, en opname van de woningkenmerken en -kwaliteit. De data dienen als basis voor zowel wetenschappelijk onderzoek als beleidsvoorbereiding en -evaluatie rond het thema wonen. 

De steekproef is getrokken uit de populatie van de huishoudens. Als we spreken over ‘deelmarkten’, refereren we dus naar de huishoudens die eigenaar zijn of huren, en niet naar de totale woningvoorraad die in deze deelmarkt beschikbaar is. 

Grote Woononderzoek 2013: 

In 2012‐2013 werd voor een bevraging gehouden bij ongeveer 10.000 huishoudens. De grotere steekproefomvang laat toe een verfijnd beeld van de woonsituatie te tekenen. Voor de 13 centrumsteden werd een voldoende groot aantal  huishoudens bevraagd om ook op niveau van de individuele steden nauwkeurige en betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Een ander belangrijk verschil met 2005 is dat nu ook de binnenkant van een groot aantal woningen (5.000) op een objectieve manier in beeld werd gebracht.  

Zie: Methodologische toelichting GWO 

 

Referenties 

Vanderstraeten L. & Ryckewaert M. (2015), Grote Woononderzoek 2013. Deel 3. Technische woningkwaliteit, Steunpunt Wonen, Leuven, 109 p. 

 

Contact 

Stel je vraag

 

Naar de statistiek