Hedonische huurprijsindex 

 

Bron 

Agentschap Wonen-Vlaanderen - Steunpunt Wonen, bewerking Statistiek Vlaanderen 

 

Definities 

De hedonische huurprijsindex geeft weer hoe de huurmarktwaarde van een eenzelfde woning bij het aangaan van een nieuw contract doorheen de tijd evolueert. In de index wordt er geen rekening mee gehouden dat de huurprijzen stijgen omdat bijvoorbeeld de huurwoningvoorraad verbetert (kwalitatiever, groter, betere ligging). 

De hedonische huurprijsindex is één van de resultaten van de hedonische huurprijsanalyse die uitgevoerd is op de data van de Huurschatter. De Huurschatter is een online tool die de Vlaamse overheid in 2013 heeft gelanceerd om op een objectieve en gebruiksvriendelijke manier een huurprijs te schatten. De hedonische prijzenmethode is een economische waarderingstechniek die een woning als een bundeling van kenmerken beschouwt (kwaliteit, grootte, ligging en jaar contract), waarbij voor elk kenmerk een impliciete waardering bestaat.

De hedonische huurprijsindex brengt de toestand op 1 januari van elk jaar in beeld.

Het achterliggende statistische model van de huurschatter krijgt net als de hedonische huurprijsindex elke 3 jaar een update. De vorige update vond plaats in 2019. In de tussenliggende jaren wordt de hedonische huurprijsindex geïndexeerd met de gezamenlijke SPAR huurprijsindex (Sale Price Appraisal Ratio). Als resultaat van de 3-jaarlijke update kan ook de index van de voorgaande jaren (berekend aan de hand van de SPAR index) wijzigen.

Voor meer info zie: Vastmans, F. (2019). De huurschatter, nieuwe resultaten versie 3, 2019. Leuven: Steunpunt Wonen, p. 43.

  

Opmerkingen bij de kwaliteit 

Zie Agentschap Wonen-Vlaanderen (Steunpunt Wonen): Huurschatter

 

Referenties 

Agentschap Wonen-Vlaanderen

 

Contact 

Stel je vraag

 

Naar de statistiek