Hedonische huurprijsindex 

 

Bron 

Agentschap Wonen-Vlaanderen (Steunpunt Wonen), bewerking Statistiek Vlaanderen 

 

Definities 

De hedonische huurprijsindex geeft weer hoe de huurmarktwaarde van een eenzelfde woning bij het aangaan van een nieuw contract doorheen de tijd evolueert. In de index wordt er geen rekening mee gehouden dat de huurprijzen stijgen omdat bijvoorbeeld de huurwoningvoorraad verbetert (kwalitatiever, groter, betere ligging). 

De hedonische huurprijsindex is één van de resultaten van de hedonische huurprijsanalyse die uitgevoerd is op de data van de Huurschatter. De Huurschatter is een online tool die de Vlaamse overheid in 2013 heeft gelanceerd om op een objectieve en gebruiksvriendelijke manier een huurprijs te schatten. De hedonische prijzenmethode is een economische waarderingstechniek die een woning als een bundeling van kenmerken beschouwt (kwaliteit, grootte, ligging en jaar contract), waarbij voor elk kenmerk een impliciete waardering bestaat. De waardering voor het jaar van het contract vormt de basis voor de hedonische huurprijsindex.  

  

Opmerkingen bij de kwaliteit 

Zie Agentschap Wonen-Vlaanderen (Steunpunt Wonen): Huurschatter en hedonische huurprijsindex  

 

Referenties 

Agentschap Wonen-Vlaanderen (Steunpunt Wonen): 

 

Contact 

Stel je vraag

 

Naar de statistiek