Aantal jeugdwerkinitiatieven (jeugdwerkindex)

 

Bron

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM)

 

Definities

Jeugdwerkindex: het aantal lokale jeugdwerkinitiatieven (gemeentelijk en particulier) ten opzicht van het totaal aantal inwoners van 0 tot en met 24 jaar.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De jeugdwerkindex wordt berekend op basis van decentrale ingevulde gegevens door de gemeenten zelf. De index voor 2017 werd berekend voor de gemeenten die hun medewerking verleenden aan de enquête in het kader van het nieuwe project rond de lokale monitoring van het vrijetijdsbeleid. Voor de berekening van de Vlaamse index werden de bevolkingscijfers voor de jongeren (jonger dan 25 jaar) van de deelnemende gemeenten gebruikt. In 2017 verleenden ongeveer 2 op de 3 Vlaamse gemeenten hun medewerking. Dit is minder dan bij de dataverzameling uit het verleden. Voor de oudere jaargangen werden de cijfers verzameld in het kader van het 'cijferboek lokaal cultuurbeleid. De respons lag hier hoger: een deelnamegraad aan de enquête van minstens 90% voor de verschillende edities.

 

Referenties

Departement Cultuur, Jeugd en Media: Jeugd

 

Contact

 Stel je vraag

 

Naar de statistiek