Culturele tewerkstelling

 

Bron

Gedecentraliseerde Statistiek van de arbeidsplaatsen, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

 

Definities

Voor cijfers met betrekking tot de loontrekkende tewerkstelling wordt een beroep gedaan op de statistiek van RSZ over de werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling, de zogenaamde gedecentraliseerde statistiek van de arbeidsplaatsen. 

De term 'gedecentraliseerd' wijst erop dat de jobs geografisch worden ingedeeld volgens hun plaats van tewerkstelling (en niet volgens de woonplaats van de werknemer) en dat de indeling naar activiteitsector gebeurt op basis van de activiteit van de vestigingsplaats van de tewerkstelling (en niet volgens de hoofdactiviteit van de onderneming). 

De sector cultuur omvat alle werknemers van de bedrijven die werken onder de volgende NACE-codes:

71112: Interieurarchitecten

71113: Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten

91011: Bibliotheken, mediatheken en ludotheken

91012: Openbare archieven

91020: Musea

91030: Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91041: Botanische tuinen en dierentuinen

91042: Beheer en instandhouding  van natuurgebieden

90011: Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten

90012: Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90021: Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90022: Ontwerp en bouw van podia

90023: Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

90029: Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten

90031: Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten

90032: Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten

90041: Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90042: Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

18120: Overige drukkerijen

18130: Prepress- en premediadiensten

18140: Binderijen en aanverwante diensten

18200: Reproductie van opgenomen media

85520: Cultureel onderwijs

85593: Sociaal-cultureel vormingswerk

59111: Productie van bioscoopfilms

59112: Productie van televisiefilms

59113: Productie van films, met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms

59114: Productie van televisieprogramma's

59120: Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie

59130: Distributie van films en video- en televisieprogramma's

59140: Vertoning van films

59201: Maken van geluidsopnamen

59202: Geluidsopnamestudio's

59203: Uitgeverijen van muziekopnamen

93211: Exploitatie van kermisattracties

93212: Exploitatie van pret- en themaparken

93291: Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93292: Exploitatie van recreatiedomeinen

93299: Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet elders genoemd (n.e.g.)

60100: Uitzenden van radioprogramma's

60200: Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's

58110: Uitgeverijen van boeken

58130: Uitgeverijen van kranten

58140: Uitgeverijen van tijdschriften

58190: Overige uitgeverijen

58210: Uitgeverijen van computerspellen

94991: Verenigingen op het vlak van jeugdwerk

94992: Verenigingen en bewegingen voor volwassenen

94993: Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering

94994: Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit

94995: Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking

94999: Overige verenigingen, n.e.g.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De cijfers zijn afkomstig van de RSZ, worden officieel gepubliceerd in de ‘gele brochure’ en digitaal aangeleverd door Statbel. Ze zijn jaarlijks beschikbaar en geven de toestand weer op 31 december van het jaar. 

 

Referenties

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): Gedecentraliseerde statistiek

 

Contact

 Stel je vraag

 

Naar de statistiek