Doping

 

Bron

Nationale Antidopingorganisatie (Nado) Vlaanderen

 

Definities

Dopingpraktijk: het totaal van alle vastgestelde overtredingen (afwijkend analyseresultaat, weigering, fraude/bezit, verboden methode) van de antidopingregels. Het kan gaan om een:

  • Afwijkend analyseresultaat: alle analyseresultaten van het erkend dopingcontrolelaboratorium DoCoLab te Zwijnaarde, waarbij de aanwezigheid van een verboden stof in de urine of het bloed van een sporter werd vastgesteld.
  • Weigering: alle gevallen waarbij een sporter de dopingcontrole weigert te ondergaan of niet komt opdagen na oproeping bij een aangekondigde controle.
  • Fraude/bezit: alle gevallen van (poging tot) bedrog of van sporters in wiens bezit verboden stoffen werden aangetroffen.
  • Verboden methode: elke methode die als dusdanig wordt beschreven in de lijst van verboden stoffen en methoden (manipulatie van bloed en bloedcomponenten; chemische en fysieke manipulatie; genetische doping).
  • Tests: het aantal gecontroleerde sporters in een bepaalde sportdiscipline tijdens een bepaalde periode.
  • Een atypische bevinding: dit betekent bijvoorbeeld dat een verhoogde testosteron/epitestosteronverhouding werd vastgesteld. Verder onderzoek is hierbij nodig om na te gaan of deze verhoging te wijten is aan lichaamseigen of lichaamsvreemde factoren. Dit is geen dopingpraktijk.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Voor sommige sporten wordt een relatief hoog percentage afwijkingen vastgesteld maar zijn slechts een klein aantal sporters getest, waardoor het hoge percentage statistisch op toeval kan berusten. Daardoor kunnen deze resultaten een vertekend beeld geven en leiden tot een overdreven hoog overtredingspercentage. Daarenboven gaat het in deze specifieke gevallen in mindere mate over specifieke (wedstrijd)prestatie bevorderende middelen, maar meestal over partydrugs toegediend in ‘andere sferen’ dan deze van het wedstrijdgebeuren.

 

Referenties

Nado Vlaanderen: Dopingcijfers

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek