Aantal gekwalificeerde trainers

 

Bron

Sport Vlaanderen, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Trainersdiploma: de lesgevers en trainers van het sporttechnische kader van de sportclubs kunnen onderverdeeld worden naar categorie van sportdiploma. Dit kan gaan van VTS-initiator/jeugdsportbegeleider tot VTS-toptrainer. Het gaat om opleidingen ingericht door de Vlaamse Trainersschool (VTS).

Sporttechnische diploma’s:

Categorie 0: geen sporttechnisch diploma


Categorie I:

- VTS-Initiator/Jeugdsportbegeleider of geassimileerde*

- tweedejaars geslaagd Lichamelijke Opvoeding (LO).(Regentaat/ Graduaat)

- Kandidaat LO

- Bijkomend voor de gehandicaptensport: tweedejaars geslaagd Graduaat Kine, de Gegradueerde Ergotherapie en de Kandidaat Kine


Categorie II:

- VTS-trainer B of geassimileerde

- Regent LO en Gegradueerde LO

- Bijkomend voor de gehandicapten sport: de Gegradueerde Kine


Categorie III:

-VTS-Trainer A of geassimileerde

- Regentaat LO met Trainer B-getuigschrift in de betrokken sport of Gegradueerde LO met trainer B-getuigschrift in de betrokken sport

- Licentiaat LO

- Bijkomend voor de gehandicaptensport: de Licentiaat Kine, de Gegradueerde Kine met Trainer B-getuigschrift in de gehandicaptensport


Categorie IV:

- VTS-Toptrainer of geassimileerde*

- Regentaat LO met trainer A-getuigschrift in de betrokken sport of Gegradueerde LO met trainer A-getuigschrift in de betrokken sport

- Licentiaat LO met trainer B-getuigschrift in de betrokken sport


Categorie V:

Licentiaat LO:

- met Trainer A-getuigschrift in de betrokken sport

- of met bijzondere bevoegdheid in de betrokken sport, afgestudeerd voor 1997 en enkel voor de sporten van het vast curriculum

- of met sporttechnisch of sportpedagogisch postgraduaat

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De accuraatheid van de gegevens is sterk afhankelijk van een goede registratie van de gegevens door de sportclubs. De kwaliteit van de data is daardoor wel wat aan schommelingen onderhevig.

 

Referenties

Sport Vlaanderen: Vlaamse trainersschool

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek (hyperlink)