Tewerkstelling in de sportsector

 

Bron

Gedecentraliseerde Statistiek van de arbeidsplaatsen, Rijksdienst voor de Sociale zekerheid (RSZ)

 

Definities

Voor cijfers met betrekking tot de loontrekkende tewerkstelling wordt een beroep gedaan op de statistiek van RSZ over de werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling, de zogenaamde gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen). De term 'gedecentraliseerd' wijst erop dat de jobs geografisch worden ingedeeld volgens hun plaats van tewerkstelling (en niet volgens de woonplaats van de werknemer) en dat de indeling naar activiteitsector gebeurt op basis van de activiteit van de vestigingsplaats van de tewerkstelling (en niet volgens de hoofdactiviteit van de onderneming).

De sector sport omvat alle werknemers van de bedrijven die werken onder volgende NACE-codes:

Kernproducten:

85510 : Sport- en recreatieonderwijs

93110: Exploitatie van sportaccommodaties       

93121: Activiteiten van voetbalclubs        

93122: Activiteiten van tennisclubs          

93123: Activiteiten van overige balsportclubs     

93124: Activiteiten van wielerclubs          

93125: Activiteiten van vechtsportclubs  

93126: Activiteiten van watersportclubs  

93127: Activiteiten van paardensportclubs         

93128: Activiteiten van atletiekclubs        

93129: Activiteiten van overige sportclubs

93130: Fitnesscentra         

93191: Activiteiten van sportbonden en -federaties       

93199: Overige sportactiviteiten, niet eerder genoemd   

93291: Exploitatie van snooker- en biljartenzalen           

           

Toegeleverde producten:

14199: Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, niet eerder genoemd

32300: Vervaardiging van sportartikelen 

33150: Reparatie en onderhoud van schepen     

46496: Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen       

47640: Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels

77210: Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen          

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De cijfers zijn afkomstig van de RSZ, worden officieel gepubliceerd in de ‘gele brochure’ en digitaal aangeleverd door Statbel. Ze zijn jaarlijks beschikbaar en geven de toestand weer op 31 december van het jaar. 

Referenties

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): Gedecentraliseerde statistiek

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek