Overnachtingen door verblijfstoeristen

 

Bron

Statbel, bewerking door Toerisme Vlaanderen en Statistiek Vlaanderen

 

Definities

  • Overnachtingen: de FOD Economie ontvangt maandelijks van de commerciële logiesinstellingen het aantal aankomsten en overnachtingen. Er wordt van aankomst gesproken als een persoon in een commercieel logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft. Het volume van overnachtingen is de optelsom van alle verblijfsnachten die met de geregistreerde aankomsten gepaard gaan.
  • Kunststeden: Antwerpen, Brugge (exclusief Zeebrugge), Gent, Leuven en Mechelen. Ook Brussel wordt als kunststad gezien in de indeling van Toerisme Vlaanderen, maar wordt hier niet meegenomen in de cijfers van de kunststeden.
  • Kust: alle kustgemeenten inclusief Zeebrugge.
  • Vlaamse regio’s: alle gemeenten in Vlaanderen, uitgezonderd de kustgemeenten en de kunststeden, zijn verenigd in 16 verschillende toeristische regio’s, samen de Vlaamse regio’s genoemd.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De activiteit van de toeristische sector wordt hier via de aanbodzijde gemeten. Sedert 1953 wordt aan de aanbodzijde het aantal overnachtingen in de logiesverstrekkende bedrijven geteld. Deze overnachtingen worden opgesplitst in functie van de verschillende soorten logiesverstrekkingen en van het gewone verblijfsland van de gasten. Sinds 1992 worden de gegevens aangevuld met informatie over de aankomsten, het doel van verblijf en de gemiddelde verblijfsduur.

Alle bedrijven die logies verstrekken tegen betaling zijn verplicht cijfers door te geven aan …. Hospitalen, internaten en asielen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Elke maand ontvangen de logiesverstrekkers een vragenlijst waarin zij dagelijks het aantal gasten met hun herkomst en dag van vertrek noteren, alsook het doel van verblijf, het aantal nachten en het aantal bezette eenheden.
Door het verplichte karakter van deze bevraging bij alle logiesverstrekkende bedrijven is de accuraatheid hoog.

Sinds 2015 gebruikt de FOD Economie alleen nog cijfers van vergunde, aangemelde of erkende logies (uitvoering van koninklijk besluit van 12 januari 2015). Daardoor daalt het aantal bevraagde logies van sommige types sterk (bijvoorbeeld jeugdlogies, campings, vakantiecentra voor volwassen). Anderzijds zijn vergunde en aangemelde vakantiewoningen nu ook opgenomen in de cijfers. Dit veroorzaakt soms grote verschillen tussen de cijfers van 2015 en eerdere jaren, die niet de reële evolutie van het verblijfstoerisme weergeven. Cijfers van overnachtingen en aankomsten van 2015 en volgende kunnen daarom moeilijk vergeleken worden met cijfers van voorgaande jaren.

Maandcijfers 2020: het gaat om voorlopige cijfers die later nog aangepast kunnen worden omdat er meer en betere gegevens beschikbaar komen (bijvoorbeeld overnachtingen door toeristen die in maand X toekomen, maar in maand X+1 vertrekken). De maandcijfers worden herrekend bij de berekening van de jaarcijfers. Pas dan kunnen de cijfers als definitief beschouwd worden.

 

Referenties

Toerisme Vlaanderen:

Statbel: Horeca en toerisme

 

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek