Aankomsten door verblijfstoeristen 

 

Bron 

Horeca (toerisme en hotelwezen), Statbel, bewerking door Toerisme Vlaanderen en Statistiek Vlaanderen 

 

Definities 

Aankomsten: de FOD Economie ontvangt maandelijks van de commerciële logiesinstellingen het aantal aankomsten en overnachtingen. Er wordt van aankomst gesproken als een persoon in een commercieel logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft. Het aantal aankomsten komt grosso modo overeen met het aantal verblijfstoeristen, met dat verschil dat elke toerist als ‘aankomst’ wordt geteld telkens hij of zij een nieuwe logiesaccommodatie benut.  

Kunststeden: Antwerpen, Brugge (exclusief Zeebrugge), Gent, Leuven en Mechelen. Ook Brussel wordt als Kunststad gezien in de indeling van Toerisme Vlaanderen, maar wordt in deze publicatie niet meegenomen. 

Kust: alle kustgemeenten inclusief Zeebrugge. 

Vlaamse Regio’s: alle andere gemeenten in Vlaanderen, uitgezonderd kustgemeenten en kunststeden zijn verenigd in 16 verschillende toeristische regio’s, samen de Vlaamse regio’s genoemd. 

  

Opmerkingen bij de kwaliteit 

De activiteit van de toeristische sector wordt hier via de aanbodzijde gemeten. Sedert 1953 wordt aan de aanbodzijde het aantal overnachtingen in de logiesverstrekkende bedrijven geteld. Deze overnachtingen worden opgesplitst in functie van de verschillende soorten logiesverstrekkingen en van het gewone verblijfsland van de gasten. Sinds 1992 worden de gegevens aangevuld met informatie over de aankomsten, het doel van verblijf en de gemiddelde verblijfsduur. 

 Alle bedrijven die logies verstrekken tegen betaling zijn verplicht dit aan te geven. Hospitalen, internaten en asielen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Elke maand ontvangen de logiesverstrekkers een vragenlijst waarin zij dagelijks het aantal gasten met hun herkomst en dag van vertrek noteren, alsook het doel van verblijf, het aantal nachten en het aantal bezette eenheden. 
Door het verplichte karakter van deze bevraging bij alle logiesverstrekkende bedrijven is de accuraatheid hoog. 

Sinds 2015 gebruikt de FOD Economie alleen nog cijfers van vergunde, aangemelde of erkende logies. (Uitvoering van een koninklijk besluit van 12 januari 2015.) Daardoor daalt het aantal bevraagde logies van sommige types sterk (bijvoorbeeld jeugdlogies, campings, vakantiecentra voor volwassen). Anderzijds zijn vergunde en aangemelde vakantiewoningen nu op steekproefbasis opgenomen in de cijfers. Dit veroorzaakt soms grote verschillen tussen de cijfers van 2015 en eerdere jaren, die niet de reële evolutie van het verblijfstoerisme weergeven. Het is daarom aangeraden de cijfers van overnachtingen en aankomsten van 2015 niet te vergelijken met vorige jaren. 

  

Referenties 

Statbel: Horeca en toerisme 

Bewerking door Toerisme Vlaanderen: Toerisme in Cijfers 2018 XL

 

Contact 

Stel je vraag

 

 Naar de statistiek