Aankomsten door verblijfstoeristen 

 

Bron 

Statbel, bewerking door Toerisme Vlaanderen en Statistiek Vlaanderen 

 

Definities 

  • Aankomsten: Statbel ontvangt maandelijks van de commerciële logiesinstellingen het aantal aankomsten en overnachtingen. Er wordt van aankomst gesproken als een persoon in een commercieel logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft. Aankomsten worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis. Het aantal aankomsten komt grosso modo overeen met het aantal verblijfstoeristen, met dat verschil dat elke toerist als ‘aankomst’ wordt geteld telkens hij of zij een nieuwe logiesaccommodatie benut. Het volume van overnachtingen is de optelsom van alle verblijfsnachten die met de geregistreerde aankomsten gepaard gaan.
  • Kunststeden: Antwerpen, Brugge (exclusief Zeebrugge), Gent, Leuven en Mechelen. Ook Brussel wordt als kunststad gezien in de indeling van Toerisme Vlaanderen, maar wordt hier niet meegenomen in de cijfers van de kunststeden.
  • Kust: alle kustgemeenten inclusief Zeebrugge.
  • Vlaamse regio’s: alle gemeenten in Vlaanderen, uitgezonderd kustgemeenten en kunststeden, zijn verenigd in 16 verschillende toeristische regio’s, samen de Vlaamse regio’s genoemd.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

De activiteit van de toeristische sector wordt hier via de aanbodzijde gemeten. Sinds 1953 wordt aan de aanbodzijde het aantal overnachtingen in de logiesverstrekkende bedrijven geteld. Deze overnachtingen worden opgesplitst in functie van de verschillende soorten logiesverstrekkingen en van het gewone verblijfsland van de gasten. Sinds 1992 worden de gegevens aangevuld met informatie over de aankomsten, het doel van verblijf en de gemiddelde verblijfsduur.

Alle bedrijven die logies verstrekken tegen betaling zijn verplicht dit aan te geven. Hospitalen, internaten en asielen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Elke maand ontvangen de logiesverstrekkers een vragenlijst waarin zij dagelijks het aantal gasten met hun herkomst en dag van vertrek noteren, alsook het doel van verblijf, het aantal nachten en het aantal bezette eenheden.
Door het verplichte karakter van deze bevraging bij alle logiesverstrekkende bedrijven is de accuraatheid hoog.

Sinds 2015 gebruikt Statbel alleen nog cijfers van vergunde, aangemelde of erkende logies (uitvoering van koninklijk besluit van 12 januari 2015). Daardoor daalt het aantal bevraagde logies van sommige types sterk (bijvoorbeeld jeugdlogies, campings, vakantiecentra voor volwassen). Anderzijds zijn vergunde en aangemelde vakantiewoningen nu ook opgenomen in de cijfers. Dit veroorzaakt soms grote verschillen tussen de cijfers van 2015 en eerdere jaren, die niet de reële evolutie van het verblijfstoerisme weergeven. Cijfers van overnachtingen en aankomsten van 2015 en volgende kunnen daarom moeilijk vergeleken worden met cijfers van de voorgaande jaren.

 Maatregelen COVID-19: vanaf 18 maart 2020 waren alle accommodaties, behalve hotels, verplicht gesloten. In de hotels waren er enkel overnachtingen voor niet-toeristische doeleinden. Op 8 juni 2020 konden alle accommodaties weer open, ook voor toeristische overnachtingen. Van 3 november 2020 tot 7 februari 2021 moesten de vakantieparken en campings sluiten. Hotels en B&B’s mochten open blijven, maar de restaurants en bars moesten dicht. Maaltijden moesten dus genuttigd worden op de kamer.  

Maandcijfers 2021: het gaat om voorlopige cijfers die later nog aangepast kunnen worden omdat er meer en betere gegevens beschikbaar komen (bijvoorbeeld overnachtingen door toeristen die in maand X toekomen, maar in maand X+1 vertrekken). De maandcijfers worden herrekend bij de berekening van de jaarcijfers. Pas dan kunnen de cijfers als definitief beschouwd worden. 

  

Referenties 

Toerisme Vlaanderen:

 

Statbel: Horeca en toerisme

 

 

 

Contact 

Stel je vraag

 

 Naar de statistiek