Tewerkstelling in de toeristisch-recreatieve sector


Bron

Gedecentraliseerde Statistiek van de arbeidsplaatsen, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 

Statistieken verzekeringsplichtigen, Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), bewerking Statistiek Vlaanderen 

 

Definities

De toeristische sector: een groep van bedrijven die een economische activiteit uitoefenen in een aantal vooraf bepaalde toeristische bedrijfstakken. De lijst werd opgemaakt in samenspraak met Toerisme Vlaanderen en volgens internationale richtlijnen.

Loontrekkende jobs: jobs van mensen die werken in loondienst (zowel in de privésector als in de overheidssector). 

Voor cijfers met betrekking tot de loontrekkende tewerkstelling wordt een beroep gedaan op de statistiek van de RSZ, namelijk de werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling, de zogenaamde gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen). De term 'gedecentraliseerd' wijst erop dat de jobs geografisch worden ingedeeld volgens hun plaats van tewerkstelling (en niet volgens de woonplaats van de werknemer) en dat de indeling naar activiteitsector gebeurt op basis van de activiteit van de vestigingsplaats van de tewerkstelling (en niet volgens de hoofdactiviteit van de onderneming).

De sector toerisme omvat alle werknemers van de bedrijven die werken onder volgende NACE-codes:

Accommodatie

55.100  Hotels en dergelijke accommodatie

55.201  Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra

55.202  Vakantieparken

55.203  Gites, vakantiewoningen en –appartementen

55.204  Gastenkamers

55.209  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf

55.300  Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen

55.900  Overige accommodatie

Accommodatie met betrekking tot tweede verblijven (enkel in de kustgemeenten)

68.101  Diensten in verband met handel in eigen onroerend goed

68.201  Verhuur of exploitatie van eigen of geleased goed

68.311  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

68.321 Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

Voeding en drankverstrekkers

56.101  Eetgelegenheden met volledige bediening

56.102  Eetgelegenheden met beperkte bediening

56.290  Overige eetgelegenheden

56.301  Cafés en bars

56.302  Discotheken, dancings en dergelijke

56.309  Andere drinkgelegenheden

Personenvervoer

49.100  Personenvervoer per spoor, met uitzondering van personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden

49.310  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden

49.320  Exploitatie van taxi's

49.390  Overig personenvervoer te land, niet elders genoemd

50.100  Personenvervoer over zee- en kustwateren

50.300  Personenvervoer over binnenwateren

51.100  Personenvervoer door de lucht

77.110  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens

Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten

79.110  Reisbureaus

79.120  Reisorganisatoren

79.901  Toeristische informatiediensten

79.909  overige reserveringsactiviteiten

Diensten voor cultuur

90.011  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten

90.012  Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90.021  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90.022  Ontwerp en bouw van podia

90.023  Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

90.029  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten

90.031  Scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten

90.032  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten

90.041  Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90.042  Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

91.020  Musea

91.030  Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91.041  Botanische tuinen en dierentuinen

91.042  Beheer en instandhouding van natuurgebieden

Diensten voor sport- en recreatie

77.210  Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen

93.110  Exploitatie van sportaccommodaties

93.110  Organisatie van sportevenementen voor professionelen of amateurs door organisaties met of zonder accommodatie

93.130  Fitnesscentra

93.191  Activiteiten van sportbonden en –federaties

93.199  Overige sportactiviteiten, niet elders genoemd

93.211  Exploitatie van kermisattracties

93.212  Exploitatie van pret- en themaparken

93.291  Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93.292  Exploitatie van recreatiedomeinen

93.299  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet elders genoemd

92.000  Loterijen en kansspelen

Kleinhandel van landspecifieke, karakteristieke toerismegoederen

47.640  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels

47.786  Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels

Niet toerisme karakteristieke bedrijven

82.300  Organisatie van congressen en beurzen

 

 

Zelfstandige jobs: jobs van personen die tewerkgesteld zijn als zelfstandige en van personen die tewerkgesteld zijn als helper bij een zelfstandige.

Voor de zelfstandige tewerkstelling wordt een beroep gedaan op de RSVZ. De statistiek van de RSVZ is een gecentraliseerde statistiek, wat betekent dat deze meet volgens het officieel domicilie of opgegeven adres van de verzekeringsplichtige en dus niet meet op basis van plaats van tewerkstelling.

Voor de toeristisch-recreatieve sector worden de zelfstandigen en helpers opgenomen uit volgende codes:

  • CODE 407: Horeca: hotels, restaurants, frituren, tafelhouders, drankhuizen, verbruikssalons, gemeubelde huizen, logementen, campings, …
  • CODE 408: Vermakelijkheden: uitbater van of bediener in attractie- en recreatieparken, circus- en variétéartiest, paaldanser, animator ontspanning, animator sport, professioneel sportbeoefenaar, uitbater sportetablissement (manege, zwembad), vormingswerker cultuur, uitbater van schouwburg, bioscoop, spektakelzaal, circus, speelzaal, biljartzaal, lunapark,…
  • CODE 409: Foorkramers
  • CODE 510: Vrije beroepen in de kunst: het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie, beroepen zoals auteur, schrijver, beeldhouwer, kunstenaar schilder, dichter, kunstfotograaf, tekenaar, illustrator, kunstsmid, componist, choreograaf, acteur, muzikant, zanger, verteller, voordrachtskunstenaar, danser, cabaretier, costumier, kleder, cutter, decorbouwer, geluidstechnicus, grimeur, lichttechnicus, model, mannequin, operator op evenement, presentator, producer, regie, medewerker radio en/of televisie, helper evenementen, artistiek manager, beeldtechnicus, dj, location hunter, scriptie, casting, impresario.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De cijfers zijn beperkt tot alle in België gevestigde werkgevers die onderworpen zijn aan de verzekeringsplicht en die werknemers tewerkstellen zowel in de privé- als de openbare sector. 

Bij de werknemers wordt gekeken naar de toestand op 30 juni. Deze cijfers vormen een momentopname op de laatste dag van het 2de kwartaal en geenszins een jaargemiddelde dat eventuele seizoensschommelingen zou uitschakelen. We nemen het 2de kwartaal omdat in de zomermaanden vaak personeel wordt aangenomen. 

De RSZ levert zowel gemeentelijke als gewestelijke data. Bij de gemeentelijke data is er soms sprake van onderschatting omdat omwille van vertrouwelijkheidsredenen de tewerkstellingscijfers niet mogen meegedeeld worden als er te weinig bedrijven van een bepaalde (sub)sector aanwezig zijn in desbetreffende gemeente. 

Bij de zelfstandigen wordt de toestand gemeten op 31 december, omdat dit het enige beschikbare meetmoment is. Het gaat om het aantal aangesloten verzekeringsplichtigen bij de RSVZ. De bestuurders worden verdeeld a rato van het aandeel van de deelcategorieën per provincie in de hoofdgroep. 


Referenties

RSZ: Verdeling van de arbeidsplaatsen naar plaats van tewerkstelling

RSVZ: Statistieken

  

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek