Vakantiearmoede 

 

Bron 

European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), Statbel & Eurostat, bewerking Statistiek Vlaanderen 

 

Definities 

Functiebeperking: een persoon heeft een functiebeperking als hij of zij af en toe of voortdurend gehinderd wordt in de dagelijkse bezigheden omwille van een langdurige ziekte, aandoening of handicap. 

Onderwijsniveau: 

  • laaggeschoold: personen zonder diploma of hoogstens een diploma lager secundair onderwijs; 
  • middengeschoold: personen met hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs of  een diploma post-secundair niet-hoger onderwijs; 
  • hooggeschoold: personen met een diploma hoger of universitair onderwijs. 

Vakantiearmoede: het aandeel personen dat leeft in een huishouden dat zelf aangeeft dat het zich tijdens het afgelopen jaar geen week vakantie buitenshuis heeft kunnen veroorloven omwille van financiële redenen. 

  

Opmerkingen bij de kwaliteit 

De gegevens over het aandeel personen in vakantiearmoede zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Het gaat om de EU-SILC-survey naar inkomens en andere levensomstandigheden die als doel heeft om binnen de Europese Unie vergelijkbare statistieken in het kader van armoede en sociale uitsluiting op te stellen. De uitvoering van de EU-SILC-survey is sinds 2004 bij Europese verordening verplicht voor alle landen. De EU-SILC wordt gecoördineerd door het Europese statistiekbureau Eurostat en voor België uitgevoerd door het Belgische statistiekbureau Statbel. Het betreft een enquête die wordt afgenomen bij een steekproef van private huishoudens uit het Rijksregister, waarbij de referentiepersoon (gezinshoofd) en elk lid van het huishouden ouder dan 16 worden  geïnterviewd. Vanaf 2004 is de EU-SILC opgebouwd als een 4 jaar durend roterend panel. Dat betekent dat elk jaar een kwart van de huishoudens vervangen wordt door een nieuwe steekproef van huishoudens. 

De responsgraad van de EU-SILC-survey in België bedraagt ongeveer 60%. In het Vlaamse Gewest worden in totaal via de huishoud- en individuele vragenlijst gegevens verzameld voor ongeveer 7.000 personen. 

Bij de interpretatie van de resultaten van de EU-SILC-survey moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Deze onzekerheidsmarge is groter naarmate de steekproef waarop de cijfers berekend worden, kleiner is. Bij de totaalcijfers over het aandeel personen in vakantiearmoede voor het Vlaamse Gewest moet rekening gehouden worden met een betrouwbaarheidsinterval van ongeveer +/- 1,5 procentpunten. 

Daarnaast is het zo dat in surveyonderzoek bepaalde kwetsbare bevolkingsgroepen (zoals personen in collectieve huishoudens, personen zonder wettige verblijfsvergunning of dak- en thuislozen) niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn. 

 

Referenties 

Statbel: Risico op armoede of Sociale uitsluiting 

Eurostat: EU SILC 

   

Contact 

Stel je vraag

  

Naar de statistiek