Personenwagens - personenkilometer

 

Bron

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), FOD Mobiliteit en Vervoer (MV)

 

Definities

Een personenkilometer: een eenheid die een persoon in een vervoersmodaliteit aflegt. Personenkilometer = voertuigkilometer x gemiddelde bezettingsgraad.

Bij de gegevens over personenwagens worden de bestelwagens met passagiers gedeeltelijk meegeteld, met name voor 39,2%. Dat percentage is gebaseerd op eerdere verkeerstellingen waaruit bleek dat bijna 4 op 10 bestelwagens ook passagiers vervoerden.
Formule: (voertuigkilometer personenwagens + 39,2% voertuigkilometer bestelwagens) x gemiddelde aantal personen per personenwagen.

Het gemiddeld aantal personen per personenwagen: wordt verzameld op basis van proces verbalen bij verkeersongevallen.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Cijfers tot en met 2012: berekening door de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer. Vanaf 2013 tot en met 2016: modelresultaten van het propagatiemodel PROMOVIA.

Sinds 2017: modelresultaten van het propagatiemodel PROMOVIA voor de snelwegen, en extrapolaties voor het onderliggend wegennet (niet-snelwegen).

PROMOVIA maakt voor zijn berekeningen gebruik van enerzijds de tellingen met tellussen die door de Vlaamse overheid worden uitgevoerd en anderzijds bepaalde resultaten van de provinciale verkeersmodellen. PROMOVIA propageert de tellingen, die slechts op een beperkt aantal locaties plaatsvinden, over het hele netwerk. Deze propagatie wordt uitgevoerd met behulp van de wegvakbelastingen vanuit de provinciale verkeersmodellen v3.6.1, die wel voor een volledig netwerk beschikbaar zijn. Vanaf 2017 zijn er enkel nog tellingen voor de snelwegen ter beschikking, waardoor de gerapporteerde voertuigkilometer voor de andere wegen slechts een extrapolatie zijn.

Wegens een verandering van methodologie in 2013 leidt het vergelijken van cijfers voor 2013 met cijfers na 2013 tot incoherentie. Vanaf 2013 worden de cijfers voor Vlaanderen aangeleverd (door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) voor 2 voertuigcategorieën aan de hand van het propagatiemodel PROMOVIA, namelijk licht vervoer en zwaar vervoer. Dit propagatiemodel is op zijn beurt gebaseerd op verkeerstellingen (dubbele lussen op snelwegen en enkele lussen op het onderliggend wegennet). Het lichte vervoer bevat de personenwagens en bestelwagens, het zware verkeer de vrachtwagens en de bussen.

Voor de cijfers van 2019 was een extra berekening/veronderstelling nodig. Er was enkel een gezamenlijk cijfer beschikbaar voor het aantal voertuigkilometer voor personenwagens, motoren en bestelwagens. Dat is opgesplitst op basis van hun respectievelijk aandeel in 2018. Daarna kon berekening zoals uitgelegd bij bovenstaande definities uitgevoerd worden.

De nieuwe methodologie geldt enkel voor het Vlaamse Gewest. De 2 andere gewesten hanteren nog steeds de vorige methode. Daar dient men rekening mee te houden bij het vergelijken van gewestelijke cijfers. 

 

Referenties

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek