Televisiezenders

 

Bron

Departement Wetenschap, Innovatie en Media (WIM), afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen (tot en met 2005), Vlaamse Regulator voor de media (vanaf 2006)

 

Definities

Erkende televisiezender: een zender erkend door het Vlaams mediadecreet.

Operationele televisiezender: een zender dat een programma-aanbod heeft.

Het decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009 bracht enkele belangrijke wijzigingen aan in het regelgevend kader. Dit decreet verving de erkenningsvoorwaarden voor een aantal televisiediensten door een kennisgevingsverplichting. Voor een beperkte categorie (de regionale televisieomroeporganisaties) werd de erkenningsverplichting behouden. Om die reden is er in de kolom 2009 sprake van 'na kennisgeving aan de Regulator / na erkenning'.

Een andere belangrijke wijziging betreft de onderverdeling van televisiediensten. Het nieuwe decreet maakt een onderscheid tussen enerzijds de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap (VRT) en anderzijds de particuliere lineaire en particuliere niet-lineaire televisiediensten, waarbij de lineaire televisiediensten nog verder worden onderverdeeld in regionale televisieomroeporganisaties en private televisieomroeporganisaties. De onderverdeling zoals ze tot 2008 werd gemaakt, werd om die reden vanaf 2009 aangepast.

Na kennisgeving / na erkenning (*): sinds 2009 is er een erkenning voor de regionale omroeporganisaties en een kennisgeving voor de overige particuliere televisieomroepen.

Operationeel betekent dat de televisiedienst een programma-aanbod heeft.

 

Opmerkingen kwaliteit

De cijfers worden jaarlijks opgevraagd bij de Regulator. Private lineaire televisiediensten moeten zich sinds het mediadecreet van 2009 enkel aanmelden bij de Vlaamse Regulator voor de Media.

 

Referenties

Vlaamse Regulator voor de Media: https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek