Televisiediensten

 

Bron  

Departement Wetenschap, Innovatie en Media (WIM), afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen (tot en met 2005), Vlaamse Regulator voor de media (vanaf 2006) 

Definities  

Operationele televisiediensten: televisiediensten die een programma-aanbod hebben. 

Er is een openbare omroeporganisatie en er zijn particuliere televisiediensten. De particuliere televisiediensten worden verder opgedeeld in private en regionale televisieomroeporganisaties. 

De openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap (VRT), de private en regionale televisieomroeporganisaties bieden lineaire en niet-lineaire televisiediensten aan. 

Een lineaire televisiedienst wordt door de omroeporganisatie aangeboden voor het gelijktijdig bekijken van audiovisuele programma’s op basis van een programmaschema.  

Een niet-lineaire televisiedienst wordt door de omroeporganisatie aangeboden die de gebruiker de mogelijkheid biedt om audiovisuele programma’s te bekijken op zijn/haar individueel verzoek en op het door hem/haar gekozen moment op basis van een door de omroeporganisatie geselecteerde programmacatalogus. 

Tot 2009 werden die private televisieomroeporganisaties verder opgedeeld in omroeporganisaties voor alle Vlamingen, doelgroepomroeporganisaties en betalende omroeporganisaties 

Het decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009 bracht enkele belangrijke wijzigingen aan in het regelgevend kader. Dit decreet verving de erkenningsvoorwaarden voor een aantal televisiediensten door een kennisgevingsverplichting. Voor een beperkte categorie (de regionale televisieomroeporganisaties) werd de erkenningsverplichting behouden.  

Een andere belangrijke wijziging betreft de onderverdeling van televisiediensten. Het nieuwe decreet maakt een onderscheid tussen enerzijds de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap (VRT) en anderzijds de particuliere lineaire en particuliere niet-lineaire televisiediensten, waarbij de lineaire televisiediensten nog verder worden onderverdeeld in regionale televisieomroeporganisaties en private televisieomroeporganisaties. De onderverdeling zoals ze tot 2008 werd gemaakt, werd om die reden vanaf 2009 aangepast. 

Opmerkingen bij de kwaliteit  

De cijfers worden jaarlijks opgevraagd bij de Regulator. Private televisieomroeporganisaties moeten zich sinds het Mediadecreet van 2009 enkel aanmelden bij de Vlaamse Regulator voor de Media. 

Referenties  

Vlaamse Regulator voor de Media: https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl 

Contact  

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek