Erkende radiozenders

 

Bron

Departement Wetenschap, Innovatie en Media (WIM), afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen (tot en met 2005)

Vlaamse Regulator voor de media (vanaf 2006)

VRT-studiedienst (voor DAB)

 

Definities

Netwerkradio-omroeporganisaties:  radiozenders die geen landelijke dekking zullen hebben maar wel diverse stedelijke regio's zullen kunnen bereiken. Landelijke radio-omroeporganisaties worden verplicht om op termijn digitaal (DAB+) uit te zenden.

Openbare radio’s: radio’s van de VRT, waaronder Radio 1, Radio 2, MNM/Radio Donna, Studio Brussel, Klara.

Particuliere landelijke radio’s: de landelijke radio’s Qmusic en JOE fm, actief sinds 2001. Op 11 september 2012 werd radio Nostalgie ook een particuliere landelijke radio.

Particuliere regionale radio’s: de erkende regionale radio’s werkten sinds 2010 allen samen onder de naam Nostalgie. Op 11 september 2012 droegen de licentiehouders hun zendvergunningen over aan de landelijke radio-organisatie Nostalgie – Vlaanderen Eén. Zo zijn er geen regionale radio's meer.

Particuliere lokale radio’s: radio's met een meer beperkt uitzendgebied. Er zijn wel heel wat lokale radio's met samenwerkingsverbanden (zie andere fiche op deze website bij ‘opvolging regelgeving’).

Andere omroeporganisatie: radio’s die via een kabelnetwerk worden doorgegeven. De vroegere benaming was ‘netwerkradio’ of ‘kabelradio’, waarbij de term ‘netwerk’ niets te maken heeft met het feit dat een aantal radio’s zich zouden verenigd hebben in een groter geheel, maar wel met de manier van doorgifte van het signaal (vb. via het netwerk van Telenet).

DAB-radio: De VRT zendt reeds jaren uit in DAB. DAB+ is de nieuwste digitale radiotechnologie met een betere audiokwaliteit dan DAB en met tal van innovatieve mogelijkheden zoals extra nieuwsinformatie of betere verkeersinformatie. Op 20 mei 2015 werd door Norkring DAB+ gelanceerd in en rond Brussel. In maart 2016 breidde het uitzendgebied van DAB+ sterk uit van de wijde omgeving van Brussel tot het grootste deel van Vlaanderen. De VRT experimenteert met DAB+ via een testkanaal.

 

Opmerkingen

Internetradio’s zijn niet opgenomen in de cijfers.

 

Referenties

Vlaamse Regulator voor de Media: https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek