Chronische aandoening

 

Bron

Intermutualistisch Agentschap (IMA), bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Chronische aandoening: personen met een statuut van persoon met chronische aandoening in de Belgische ziekteverzekering. Het ziekenfonds kent automatisch het ‘statuut chronische aandoening’ toe:

  • indien de ziektekosten gedurende 8 opeenvolgende kwartalen minstens een bepaalde bedrag (bijvoorbeeld 315,40 euro in 2017) per kwartaal bedragen, of
  • indien men het zorgforfait ontvangt, of
  • indien men een zeldzame ziekte en hoge ziektekosten heeft.

Zie Statuut chronische aandoening voor de bedragen per jaar.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

In België zijn er 7 ziekenfondsen actief:

De ziekenfondsen verzamelen heel wat gegevens om hun taken uit te kunnen voeren. Dit zijn administratieve gegevens zoals bijvoorbeeld het geslacht en de leeftijd van de leden of facturatiegegevens. Wanneer iemand is opgenomen in het ziekenhuis of bijvoorbeeld bij zijn arts is geweest, registreert het ziekenfonds deze gegevens. Het ziekenfonds betaalt een groot deel van de kosten terug aan de patiënt. Deze kosten worden enkel terugbetaald indien zij gereglementeerd zijn binnen de verplichte ziekteverzekering. Alle codes van verstrekkingen zijn verzameld en verklaard in ’de nomenclatuur’. Deze nomenclatuur kan men terugvinden op de website van de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Hetzelfde principe wordt toegepast voor de geneesmiddelen afgeleverd in apotheken (openbare officina) of in het ziekenhuis, die volledig of gedeeltelijk terugbetaald worden door de ziekteverzekering.

In de IMA Atlas kan men indicatoren raadplegen over socio-demografische kenmerken en het gebruik van gezondheidszorgen. Deze indicatoren zijn beleidsrelevant en opgesteld op basis van de permanente databanken van het Intermutualistisch Agentschap (uitleg). Als bezoeker heeft men toegang tot op verschillende geografische niveaus. Indien statistisch relevant worden indicatoren tot op het niveau van de wijk en de statistische sector berekend. Omwille van privacy worden sommige indicatoren niet weergegeven tot op dit detailniveau. Specifieke indicatoren zijn beschikbaar per ziekenhuis.

 

Referenties 

Intermutualistisch Agentschap (IMA): IMA-atlas

  

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek