Autobussen - personenkilometer

 

Bron

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), FOD Mobiliteit en Vervoer (MV)

 

Definities

Personenkilometer: de som van de afstanden die alle passagiers op bussen samen hebben afgelegd. Zo is een rit van 10 kilometer in een bus met 20 inzittenden goed voor 200 personenkilometer.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Deze cijfers mogen niet verward worden met de cijfers van De Lijn. Ze bevatten weliswaar het openbaar vervoer met bussen, maar naast De Lijn organiseren ook heel wat privé-maatschappijen busvervoer.

Wegens verandering van methodologie in 2013 leidt het vergelijken van cijfers met voorgaande jaren tot incoherentie: vanaf 2013 zijn de cijfers voor Vlaanderen o.b.v. voertuigkilometer (aangeleverd door afdeling Verkeerscentrum van het Departement MOW van de Vlaamse overheid) voor 2 voertuigcategorieën aan de hand van het propagatiemodel Promovia. (versie 2.1)

Tot 2013 werden cijfers voor België en gewesten op een andere wijze bekomen. Cijfers voor busvervoer zijn een raming van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De voertuigkilometer worden bepaald op grond van vijfjaarlijkse tellingen. De reizigerskilometer worden dan geraamd met gemiddeld 22,5 tot 20 passagiers voor bussen en cars. Het busvervoer is inclusief buitenlands verkeer (op Belgische wegen).

 

Referenties

FOD Mobiliteit en Vervoer: Verkeer Belgisch wegennet

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek