Gezonde levensverwachting

Bronnen

Statbel en Sciensano

Eurostat

Definities

Gezonde levensverwachting op specifieke leeftijden: het aantal of percentage jaren van de totale resterende levensverwachting op specifieke leeftijden zonder ernstige of matige beperkingen in het dagelijkse functioneren gegeven de sterfte- en gezondheidscijfers van een bepaald jaar. Ook Health Expectancy of Healthy Life Years (HLY) genoemd.

Naast de totale levensverwachting bij de geboorte of op een bepaalde leeftijd kan men nagaan hoeveel van de te verwachten resterende jaren relatief gezien in goede of in slechte gezondheid zullen zijn. Er zijn meerdere manieren om goede en slechte gezondheid van elkaar te onderscheiden.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De sterftegegevens (2001, 2004, 2008, 2013, 2018) zijn afkomstig van Statbel. De gegevens over de gezondheidstoestand zijn afkomstig van de Belgische Gezondheidsenquêtes (2001, 2004, 2008, 2013, 2018). Er werd hier gebruik gemaakt van het antwoord op de vraag “Bent u vanwege deze ziekte(n), aandoening(en) of handicap(s) belemmerd in uw dagelijkse bezigheden?” met als antwoordmogelijkheden ‘Neen, lichte beperking, matige beperking, ernstige beperking’.

De schatting van het aantal gezonde levensjaar combineert gegevens inzake sterfte met gegevens inzake de gezondheidstoestand. De verwachte gezonde levensjaren worden  berekend door de totale levensverwachting te verminderen met het verwachte aantal jaren met langdurige (minstens 6 maanden) beperkingen in de dagelijkse activiteiten.

Nationale demografische data en sterfte data vormen de basis voor de leeftijdsspecifieke sterfte en overlevingstabellen.

De data inzake de langdurige beperkingen in het dagelijkse leven zijn afkomstig van enquêtes uitgevoerd door Eurostat. Sinds 2014 wordt gebruik gemaakt van de European Statistics of Income and Living Conditions (EU-SILC) survey om de HLY te berekenen. De survey omvat een vraag inzake de algemene beperkingen in de dagelijkse activiteiten (GALI - Global Activity Limitation Schaal): “Gedurende de voorbije 6 maanden, in welke mate was u door een gezondheidsprobleem beperkt in uw dagelijkse activiteiten (werk, huishouden, ontspanning, persoonlijke verzorging….)”. De antwoordmogelijkheden zijn: ‘Ernstig beperkt, beperkt maar niet ernstig (matig beperkt), niet beperkt’. Omwille van het lage aantal personen dat ‘ernstig beperkt’ aangeeft wordt ‘ernstig beperkt’ en ‘matig beperkt’ samengenomen voor de berekening van HLY.

 Referenties

Sciensano: Health expectancy

 Eurostat: Healthy life years 

 Contact

Stel je vraag

 Naar de statistiek