Zorg en ondersteuning jongeren

 

Bron

Agentschap Jongerenwelzijn, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: jeugdhulp die enkel kan ingezet worden met het akkoord en tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. De hulpverlening is gespecialiseerd en vaak intensief.

Jeugdzorg in het onderwijs handelt over de internaten van het Gemeenschapsonderwijs, waar kinderen en jongeren 7/7 verblijven.

Jongeren: minderjarigen en jongvolwassenen tot 25 jaar.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data zijn gebaseerd op het toekennen en toewijzen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Het proces wordt ondersteund door de applicatie INSISTO (informatiesysteem Intersectorale Toegangspoort) met achterliggende databank.

Migratiegegevens bij opstart van de invoering van de intersectorale toegangspoort, aanpassingen en vernieuwingen aan de applicatie en processen stellen uitdagingen aan de datakwaliteit.

De statistiek is mogelijk van 2015. Administratieve elementen en verschuivingen in het aanbod maken vergelijking over de jaren niet eenduidig.

 

Referenties

Jongerenwelzijn: Jaarverslag

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek