Zorg en ondersteuning ouderen 


 

Bron 

Intermutualistisch Agentschap (IMA), bewerking Statistiek Vlaanderen 

 

 

Definities 

Bevolking in woonzorgcentra: het aantal inwoners van 65 jaar en ouder dat op 31 maart in een woonzorgcentrum verbleef, zoals geregistreerd bij de verschillende ziekenfondsen. 

 

Aandeel: hier worden dezelfde leeftijdscategorieën gebruikt in de noemer: inwoners van 65 jaar en ouder, of nog verder opgesplitst in 65- tot 74-jarigen, 75- tot 84-jarigen en 85- jarigen en ouder.  Het aandeel wordt berekend op basis van het aantal rechthebbende in de IMA databank Populatie: in deze databank worden sinds 2002 alle socio-economische en demografische indicatoren van de populatie binnen de verplichte ziekteverzekering (dus quasi de totale Belgische bevolking) geregistreerd. Het IMA beschikt voor deze databank over een tijdsreeks sinds 2002. Omwille van de noodzaak van een systematisch gebruik van deze databank voor quasi alle projecten, heeft deze databank in de loop der jaren een systematische verdieping, verfijning en verbetering van de erin aanwezige data gekend.

 

Zorgprofiel: Een zorgprofiel in de ouderenzorg heeft te maken met de zorgbehoevendheid van een persoon die in een woonzorgcentrum (WZC) verblijft en verzorgd wordt. 

 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

In België zijn 7 ziekenfondsen actief: 

  • Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 
  • Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen 
  • Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten 
  • Landsbond van Liberale Mutualiteiten 
  • Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen 
  • Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
  • Kas voor geneeskundige verzorging HR Rail KGV 

 

De ziekenfondsen verzamelen heel wat gegevens om hun taken uit te kunnen voeren. Dit zijn administratieve gegevens zoals bijvoorbeeld het geslacht en de leeftijd van de leden of facturatiegegevens. Wanneer iemand is opgenomen in het ziekenhuis of bijvoorbeeld bij zijn arts is geweest, registreert het ziekenfonds deze gegevens. Het ziekenfonds betaalt een groot deel van de kosten terug aan de patiënt. Deze kosten worden enkel terugbetaald indien zij gereglementeerd zijn binnen de verplichte ziekteverzekering. Alle codes van verstrekkingen zijn verzameld en verklaard in ’de nomenclatuur’. Deze nomenclatuur kan men terugvinden op de website van de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). 

Hetzelfde principe wordt toegepast voor de geneesmiddelen afgeleverd in apotheken (openbare officina) of in het ziekenhuis, die volledig of gedeeltelijk terugbetaald worden door de ziekteverzekering. 

 

In de IMA-Atlas kan men indicatoren raadplegen over socio-demografische kenmerken en het gebruik van gezondheidszorgen. Deze indicatoren zijn beleidsrelevant en opgesteld op basis van de permanente databanken van het Intermutualistisch Agentschap. Als bezoeker heeft men toegang tot op verschillende geografische niveaus. Indien statistisch relevant worden indicatoren tot op het niveau van de wijk en de statistische sector berekend. Omwille van privacy worden sommige indicatoren niet weergegeven tot op dit detailniveau. Specifieke indicatoren zijn beschikbaar per ziekenhuis. 

Er is een verschil tussen de bevolking op basis van StatBel en deze op basis van de IMA-data. De belangrijkste verschillen tussen de populatie rechthebbenden in de IMA data gebruikt in de IMA ATLAS en de bevolking volgens het Rijksregister op 1 januari zijn:

- Alle geboorten worden meegenomen in de IMA populatie van het kalenderjaar. Cijfers zijn geldig voor de periode van 1 kalenderjaar en niet op een specifieke datum.

- In gemeenten met veel grensarbeiders onderschat of overschat de IMA populatie de werkelijk residentiële populatie.

- In gemeenten of wijken met veel vreemdelingen telt het IMA meer personen dan het officieel Rijksregister.

- In gemeenten of wijken met veel Europese ambtenaren telt het IMA minder personen dan het officieel Rijksregister.

 

Referenties 

Intermutualistisch Agentschap (IMA): IMA-atlas 

 

 

Contact 

Stel je vraag