Personen met een handicap met persoonsvolgend budget

 

Bron

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

 

Definities

Persoon met een handicap: een persoon die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend is als een persoon met een handicap.

Persoonsvolgend budget (PVB):  een budget op maat waarmee zorg en ondersteuning kan ingekocht worden binnen het eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Voor de statistiek wordt steeds de situatie genomen op 31 december .

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data zijn gebaseerd op het administratief toekenningsproces. Dat proces wordt ondersteund door een applicatie met achterliggende databank. Beide zijn in het beheer van het VAPH.

De applicatie dwingt datakwaliteit af (omdat er diverse validaties zijn ingebouwd in de applicatie).

De statistiek is beschikbaar vanaf 2017 en is niet vergelijkbaar met de jaren voordien. Dit komt door de recente invoering (2016) van de persoonsvolgende financiering (PVF) en het persoonsvolgend budget (PVB).

 

Referenties

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH): jaarverslag

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek