O&O-intensiteit

 

Bron

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM)

 

Definities

O&O-intensiteit: de bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in procent van het bruto binnenlands product (bbp). De Vlaamse overheid heeft zich geëngageerd om – conform de Europa 2020 doelstellingen – 3% van het bbp aan O&O te besteden, om zo de competitieve en innovatieve positie van Vlaanderen te versterken.

De bruto binnenlandse uitgaven voor O&O of GERD (Gross Expenditures on Research and Development) kunnen worden onderverdeeld naar uitvoeringssector:

  • Bedrijven: BERD of Business Expenditures on R&D: de bedrijvencomponent en de Collectieve Onderzoekscentra (COC)
  • Overheden: GOVERD of Government Expenditures on R&D
  • Hoger Onderwijs: HERD of Higher Education Expenditures on R&D (zowel universiteiten en hogescholen, als onderzoeksinstellingen verbonden aan universiteiten)
  • Instellingen zonder winstoogmerk: PNP of Not for Profit Organisations Expenditures on R&D (zowel semi-publieke als private organisaties en internationale organisaties)

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Er zijn 2 berekeningswijzen. De berekening op basis van de O&O-enquête van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) levert de meest accurate ramingen op en die worden gepubliceerd in de 3% nota. Maar deze enquête gebeurt maar tweejaarlijks. Voor de tussenliggende jaren wordt gebruik gemaakt van de meest recente CIS-gegevens (’Community Innovation Survey’). De CIS-bevraging peilt  vooral naar de innovatie-inspanningen  van de ondernemingen naast enkele vragen over de O&O-uitgaven. De OESO O&O-bevraging focust dan weer heel specifiek op de O&O- inspanningen. De CIS-bevraging leidt dus tot een iets minder accurate inschatting van O&O-variabelen.  Aangezien de hier voorgestelde berekeningen gebeuren op basis van de CIS-gegevens en niet op basis van de OESO O&O-enquête, betreft het een 3% nota “light” versie. Meer robuuste cijfers  op basis van de OESO O&O-enquête zijn dan in het daaropvolgende jaar beschikbaar in de 3%-nota.

 

Referenties

ECOOM: Indicatorenboek – De middelen voor O&O

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek