O&O-personeel

 

Bron

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM)

 

Definities

O&O-personeel: het personeel dat direct betrokken is bij onderzoek en ontwikkeling. Het gaat niet alleen om onderzoekspersoneel, maar ook om managers en administratief personeel dat directe diensten levert.

Er is een onderscheid tussen de volgende uitvoeringssectoren:

  • Bedrijven: BERD of Business Expenditures on R&D: de bedrijvencomponent en de Collectieve Onderzoekscentra (COC)
  • Overheden: GOVERD of Government Expenditures on R&D
  • Hoger Onderwijs: HERD of Higher Education Expenditures on R&D (zowel universiteiten en hogescholen, als onderzoeksinstellingen verbonden aan universiteiten)Instellingen zonder winstoogmerk: PNP of Not for Profit Organisations Expenditures on R&D (zowel semi-publieke als private organisaties en internationale organisaties)

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De gegevens zijn afkomstig uit 2 bevragingen:

  • Er is de tweejaarlijkse “light” versie gebaseerd op de resultaten van de Europese Innovatievragenlijst van 2017 (CIS 2017) voor de bedrijven. Dan wordt geen gebruik gemaakt van de meer gedetailleerde en robuuste cijfers bekomen op basis van de tweejaarlijkse O&O-enquête van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De cijfers voor de publieke onderzoeksinstellingen zijn gebaseerd uit een recente (weliswaar niet volledig exhaustieve) bevraging door het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de overheden en het hoger onderwijs. Hierbij werden de grootste Vlaamse O&O-spelers (universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra en enkele andere onderzoeksinstellingen) bevraagd naar hun O&O-inspanningen. De bevraagde instellingen zijn historisch gezien in beide gevallen (GOVERD en HERD) verantwoordelijk voor ongeveer 90% van de O&O-inspanningen. De Collectieve Onderzoekscentra (BERD collectieve centra) en de Instellingen zonder winstoogmerk (PNP) werden niet bevraagd voor de “light” versie, gezien hun eerder geringe aandeel in de totale Vlaamse O&O-activiteit.
  • De bevraging, uitgevoerd door het Expertisecentrum O&O-Monitoring, die tweejaarlijks de O&O-inspanningen van de ondernemingen analyseert en waarbij het O&O-personeel van de ondernemingen in kaart gebracht wordt en de bevraging van de het departement EWI die dan alle publieke instellingen bevraagt naar hun O&O inspanningen.

 

Referenties

ECOOM: Indicatorenboek – Totale O&O personeel

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek