Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen in het hoger onderwijs

 

Bron

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Eurostat

 

Definities

Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen: diploma’s in de internationale bepaalde studiegebieden Science, Technology, Engineering and Mathematics (UNESCO – ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)). Deze indicator heeft betrekking op het hoger onderwijs (ISCED-niveaus 5, 6, 7 en 8). Dat zijn richtingen die rechtstreeks aansluiten bij beroepen in technologisch-innovatieve richtingen.

Een hoog aantal afgestudeerden in deze richtingen vormt een belangrijke input (menselijk potentieel) voor de ontwikkeling van een innovatiegerichte economie. Een innovatiegerichte economie haalt een belangrijk deel van zijn toegevoegde waarde uit de commercialisatie van innovatieve en creatieve toepassingen. Het is noodzakelijk om een innovatief model na te streven omdat de mogelijkheden van groei door efficiëntiewinsten niet oneindig zijn (efficiëntiegedreven economie), en omdat Vlaanderen het stadium van een factorgedreven groei voorbij is (groei door de loutere toevoeging van meer arbeid en kapitaal in de economie).

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het gaat om de geregistreerde data van het aantal diploma's.

De ISCED fields of education werden in 2013 herzien. Deze herziene classificatie werd geïmplementeerd vanaf de dataverzameling academiejaar 2014-2015. Hierdoor zijn enkel cijfers vanaf 2015 vergelijkbaar.

 

Referenties

Eurostat:
Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek