Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen in het hoger onderwijs

 

Bron

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Eurostat

 

Definities

Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen: diploma’s in de internationaal bepaalde STEM-studiegebieden Science, Technology, Engineering and Mathematics (UNESCO – ISCED Fields of Education and Training 2013). Dat zijn richtingen die rechtstreeks aansluiten bij beroepen in technologisch-innovatieve richtingen.

Vlaams Gewest: het grondgebied van de 5 Vlaamse provincies (Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg).

Vlaamse Gemeenschap: elke inwoner van het Vlaamse Gewest en de Nederlandstalige inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Institutioneel slaat het op de gemeenschapsbevoegdheden in het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Gemeenschapsbevoegdheden slaan op persoonsgebonden materies: cultuur, onderwijs, gezondheidszorg, bijstand aan personen en justitie.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het gaat om de geregistreerde data van het aantal diploma's. 

 

Referenties

ECOOM: Indicatorenboek – Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologie 

 

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek