Wetenschappelijke publicaties

 

Bron

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM), Web of Science (WoS)

 

Definities

Een wetenschappelijke publicatie: een publicatie die handelt over empirisch en theoretisch onderzoekswerk. In de regel worden deze publicaties vooraf door vakgenoten beoordeeld (peer review). Uit de citatie-index blijkt hun relatieve waarde. 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De werkadressen zijn doorslaggevend bij de toewijzing van publicaties aan de Vlaamse Gemeenschap en aan de referentielanden. Er wordt een ‘volledig’ telschema gebruikt, dat wil zeggen indien een publicatie co-auteurs met werkadressen in verschillende landen heeft, dan wordt deze aan alle betrokken landen als 1 volledige publicatie toegewezen, en niet als een fractie per land. Voor de publicaties van het Brussels Gewest geldt dat publicaties met een Vlaamse co-auteur volledig aan Vlaanderen worden toegekend. Als er geen Vlaamse auteur is tellen ze voor 20% mee in het totaal van Vlaanderen dat gerapporteerd wordt. Brusselse publicaties met internationale samenwerking zonder Vlaamse auteur tellen dus voor 20% mee voor de Vlaamse internationale publicaties, onafhankelijke van het aantal buitenlandse partners. 

Het Web of Science (WoS) blijft veruit de meest geschikte bron voor uitgebreide bibliometrische analyses. Er zijn weliswaar een aantal kritiekpunten zoals de tijdschriftendekking, de dataverwerking bij de ontwikkeling en invulling van het WoS en de oververtegenwoordiging van publicaties uit Engelstalige landen. 

 

 

Referenties

ECOOM: Indicatorenboek – Bibliometrische studies  

  

Contact

Stel je vraag 

  

Naar de statistiek