Tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren

 

Bron

Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) Statbel & Labour Force Survey (LFS) Eurostat, bewerking Steunpunt Werk/Departement Werk en Sociale Economie (WSE)

 

Definities

Hoogtechnologische sectoren:  bedrijfstakken die relatief veel onderzoek en ontwikkeling uitvoeren. Er is een industriële en een dienstencomponent.

  • (Medium) high-tech industrie: chemie, farmacie, productie van elektronische en informaticaproducten en van elektrische apparatuur, productie van machines, apparaten en werktuigen en van transportmiddelen.
  • High-tech diensten: productie van films, televisie- en radioprogramma’s, telecommunicatie, ontwerpen van computerprogramma’s en –consultancy, wetenschappelijk onderzoek.

Het gaat om het aantal werkenden woonachtig in een gewest / land. Deze werken niet noodzakelijk in dat gewest / land zelf. 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

In België worden de data geproduceerd door het Belgische statistiekbureau Statbel. Na aanvraag worden data overgemaakt aan het Steunpunt Werk en het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), die de cijfers verder verwerken op Vlaams niveau. Het jaargemiddelde is beschikbaar in maart/april van het daaropvolgende jaar. 

De coördinatie en controle van de kwaliteit van de EAK-survey is in handen van het Europese statistiekbureau Eurostat. Voor België stelt zich als probleem dat de steekproefomvang voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest relatief klein is. 

 

Referenties

Eurostat: Tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren 

 

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek