Export van high-tech goederen

 

Bron

Instituut voor de Nationale Rekeningen

Eurostat

 

Definities

High-tech uitvoer: wordt bepaald door Eurostat op basis van een lijst high-tech producten volgens de ‘Standard International Trade Classification - Revision 4’ (SITC rev.4). Het gaat om de volgende specifieke categorieën: luchtvaart, computers, elektronica en telecommunicatie, farmaceutische producten, wetenschappelijke instrumenten, elektrische machines, chemische producten, niet-elektrische machines en wapens.

Voor de concrete afbakening zie: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an5.pdf

De statistiek is opgesteld volgens het communautaire concept. Dit houdt – in tegensteling tot het nationale concept – rekening met in- en uitvoertransacties van niet-ingezetenen die in België BTW-plichtig zijn en waarbij geen ingezetenen betrokken zijn (doorvoer). Ook retourzendingen worden in het communautaire concept in aanmerking genomen.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De extracommunautaire handel (handel met landen buiten de EU) wordt geregistreerd aan de hand van de douanedocumenten voor het Extrastat-stelsel. Voor de handel met de EU-lidstaten (intracommunautaire handel) dient de het Intrastat-stelsel als bron, waaraan ruim 17.000 Belgische ondernemingen rechtstreeks rapporteren. Het betreft de ondernemingen die op jaarbasis meer dan 1.000.000 euroverzendingen en /of meer dan 400.000 euro aankomsten met EU-lidstaten laten optekenen. 

De intracommunautaire handel wordt geraamd aan de hand van een constant staal. Daarenboven is er bijkomende schatting op basis van de BTW-aangiften, onder meer voor de ondernemingen die zich onder de Intrastat-drempel bevinden. Het belangrijkste nadeel van de INR-statistieken buitenlandse handel is dat niet-tastbare dienstenactiviteiten niet opgenomen zijn (men mag dit niet verwarren met tertiaire sectoren; de fysieke handelstransacties van de handel zitten hier wel in vervat). 

 

Referenties

INR: Buitenlandse handel van België

Eurostat: High-tech uitvoer

 

Contact