Gebruik van ERP-software in bedrijven

 

Bron

Enquête ICT-gebruik en e-commerce bij ondernemingen, Statbel en Eurostat

 

Definities

ERP (Enterprise Resource Planning): software die de interne bedrijfsprocessen ondersteunt. Vroeger werd voor de verschillende interne processen verschillende software gebruikt. Via een ERP-programma kan een groot aantal processen met dezelfde software beheerd worden. Hierdoor kan alle vergaarde informatie voor heel het bedrijf zijn nut bewijzen.

In de Eurostat-enquête wordt dit als volgt omschreven: Een ERP (Enterprise Resource Planning)-softwarepakket wordt gebruikt voor het delen van informatie tussen de verschillende afdelingen van uw onderneming (bv. boekhouding,  planning, productie, marketing, …).’

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data vloeien voort uit de ICT-enquête die de statistische instituten jaarlijks in de EU organiseren. Statbel organiseert de enquête bij ondernemingen met 2 of meer werknemers in een brede groep van private, niet-financiële sectoren. De grootte van de steekproef is ongeveer 7500 ondernemingen.

De enquête wordt afgenomen via SAPQ (self administered paper questionnaire) en SAWQ (self administered web questionnaire).

De steekproef is gestratificeerd naar gewest, grootteklasse en activiteit. Er is een gelijke verdeling van de steekproef over de 3 gewesten. De grootste ondernemingen van 250 of meer werknemers worden allemaal geselecteerd.

Bij unit non-response is er een aanpassing door weging met de oorspronkelijke steekproef-strata als gewichtsklassen. Bij item non-response worden de respondenten gecontacteerd om antwoorden te verkrijgen op ontbrekende vragen.

 

Referenties

 

Statbel: ICT enquête bij ondernemingen

Eurostat: ICT - integratie interne bedrijfsprocessen

 

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek