Gebruik van softwareapplicaties zoals CRM in bedrijven

 

Bron

Statbel

Eurostat

 

Definities

CRM (Customer Relationship Management) is software om klantgegevens en interacties met de klanten te beheren. De klantgegevens worden geanalyseerd om de zakelijke relatie met klanten te verbeteren.

In de Eurostat-enquête gaat het over een automatische gegevensuitwisseling binnen de onderneming om:

  • klantengegevens te verzamelen, te bewaren en ter beschikking te stellen van verschillende afdelingen binnen de onderneming;
  • klantengegevens te analyseren voor marketingdoeleinden zoals de prijsstelling, promotieacties of de keuze van distributiekanalen.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data komen uit de ICT-enquête die de statistische instituten jaarlijks in de EU organiseren. Statbel organiseert de enquête bij ondernemingen met 5 of meer werknemers in een brede groep van private, niet-financiële sectoren.

De enquête wordt afgenomen via SAPQ (self administered paper questionnaire) en SAWQ (self administered web questionnaire) en slaat op de maand januari van het jaar.

De steekproef is gestratificeerd naar gewest, grootteklasse en activiteit. Er is een gelijke verdeling van de steekproef over de 3 gewesten. De grootste ondernemingen van 250 of meer werknemers worden allemaal geselecteerd.

Bij unit non-response is er een aanpassing door weging met de oorspronkelijke steekproef strata als gewichtsklassen. Bij item non-response worden de respondenten gecontacteerd om antwoorden te verkrijgen op ontbrekende vragen.

 

Referenties

Statbel: ICT enquête bij ondernemingen

Eurostat: ICT - integratie interne bedrijfsprocessen

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek