Omzet via e-commerce bij ondernemingen

 

Bron

 

Enquête ICT-gebruik en e-commerce bij ondernemingen, Statbel en Eurostat

 

Definities

Definities uit de vragenlijst:

E-commerce: de verkoop of aankoop van goederen of diensten via een computernetwerk, via methodes die specifiek ontworpen werden voor het ontvangen of plaatsen van bestellingen. De betaling en uiteindelijke levering van de goederen of diensten hoeven niet online te gebeuren. Bestellingen uitsluitend via handgetypte e-mails uitgevoerd, worden niet opgenomen bij e-commerce.

Webverkoop: verkoop via een onlinewinkel (webshop, e-commerce marktplaats) of via webformulieren op een website of een extranet of via apps.

EDI-verkoop: verkoop via EDI-berichten (Electronic Data Interchange) in een standaardformaat geschikt voor automatische verwerking (bijvoorbeeld EDI (EDIFACT), XML, (UBL), ...). Ook hier worden de handgetypte afzonderlijke berichten buiten beschouwing gelaten.

B2C (Business to Customer): verkoop aan particulieren.

B2B (Business to Business): verkoop aan andere ondernemingen.

B2G (Business to Government): verkoop aan overheden.

De omzet wordt berekend exclusief BTW.

De jaartallen in de figuren slaan op het jaar waarin de enquête werd afgenomen. Het aandeel van e-commerce in de totale omzet wordt berekend op basis van de omzet in het jaar voorafgaand aan de enquête.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data komen uit de ICT-enquête die de statistische instituten jaarlijks in de EU organiseren. Statbel organiseert de enquête bij ondernemingen met 2 of meer werknemers in een brede groep van private, niet-financiële sectoren. De grootte van de steekproef is ongeveer 7500 ondernemingen.

De enquête wordt afgenomen via SAPQ (self administered paper questionnaire) en SAWQ (self administered web questionnaire).

De steekproef is gestratificeerd naar gewest, grootteklasse en activiteit. Er is een gelijke verdeling van de steekproef over de 3 gewesten. De grootste ondernemingen van 250 of meer werknemers worden allemaal geselecteerd.

Bij unit non-response is er een aanpassing door weging met de oorspronkelijke steekproefstrata als gewichtsklassen. Bij item non-response worden de respondenten gecontacteerd om antwoorden te verkrijgen op ontbrekende vragen.

 

Referenties

Statbel: ICT enquête bij ondernemingen

Eurostat: E-commerce verkopen

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek