Aandeel bedrijven dat big data analyseert vanuit om het even welke bron

 

Bron

Statbel & Eurostat

 

Definities

Big data: hoeveelheid data in gestructureerde of ongestructureerde vorm die voortvloeien uit digitale activiteiten van klanten, gebruikers,…

Big data worden gegenereerd uit activiteiten die elektronisch uitgevoerd worden en uit machine-naar-machinecommunicatie (bijvoorbeeld data uit sociale media-activiteiten, productieprocessen, enzovoort).

Big data hebben meestal de volgende kenmerken:

  • een aanzienlijk volume: dit heeft betrekking  op grote hoeveelheden data die doorheen de tijd worden gegenereerd;
  • variatie: dit heeft betrekking op het verschillende formaat van complexe data, gestructureerd of ongestructureerd (bijvoorbeeld tekst, video, afbeeldingen, opnames, documenten, sensordata, activiteitslogs, clickstreams, coördinaten, enzovoort);
  • snelheid: dit heeft betrekking op de hoge snelheid waarmee data worden gegenereerd, beschikbaar gemaakt en veranderen doorheen de tijd.

Big data-analyse verwijst naar het gebruik van technieken, technologieën en softwaretools om big data te analyseren die uit de data­bronnen van de eigen onderneming of uit andere databronnen worden geëxtraheerd.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data vloeien voort uit de ICT-enquête die de statistische instituten jaarlijks in de EU organiseren. Statbel organiseert in België de enquête bij ondernemingen met 5 of meer werknemers in een brede groep van private, niet-financiële sectoren.

De enquête wordt afgenomen via SAPQ (self administered paper questionnaire) en SAWQ (self administered web questionnaire).

De steekproef is gestratificeerd naar gewest, grootteklasse van het bedrijf en activiteit. Er is een gelijke verdeling van de steekproef over de 3 gewesten. De grootste ondernemingen van 250 of meer werknemers worden allemaal geselecteerd.

Bij unit non-response is er een aanpassing door weging met de oorspronkelijke steekproef strata als gewichtsklassen. Bij item non-response worden de respondenten gecontacteerd om antwoorden te verkrijgen op ontbrekende vragen.

Bij de Europese vergelijking wordt gebruik gemaakt van de gegevens van Eurostat over bedrijven met 10 werknemers of meer.

 

Referenties

Statbel: ICT enquête bij ondernemingen

Eurostat: Big data analysis

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek