Downloadsnelheid van vaste internetconnectie bij ondernemingen

 

Bron

 

Enquête ICT-gebruik en e-commerce bij ondernemingen, Statbel en Eurostat

 

Definities

In de vragenlijst wordt de vraag gesteld wat de contractueel afgesproken maximale downloadsnelheid van de snelste vaste internetverbinding van de onderneming is.

De downloadsnelheid is de snelheid waarmee een pc of een smartphone data van het computernetwerk kan afhalen. Deze snelheid wordt hier uitgedrukt in megabit per seconde (Mbit/s). De vermelde categorieën in de Eurostatvragenlijst zijn gewijzigd in 2020: a) minder dan 30 Mbit/s, b) minstens 30 Mbit/s maar minder dan 100 Mbit/s, c) minstens 100 Mbit/s maar minder dan 500 Mbit/s, d) minstens 500 Mbit/s maar minder dan 1 Gbit/s, e) minstens 1 Gbit/s.

Er kan een verschil zijn tussen de maximale overeengekomen downloadsnelheid van de snelste vaste internetconnectie en de reële downloadsnelheid. Deze reële downloadsnelheid is afhankelijk van de connectiesnelheid van de internetprovider, van de computer en de server waarvan de data worden gedownload en van de drukte op het net. In de cijfers hier gaat het om de maximale overeengekomen downloadsnelheid.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data komen uit de ICT-enquête die de statistische instituten jaarlijks in de Europese Unie organiseren. Statbel organiseert in België de enquête bij ondernemingen met 2 of meer werknemers in een brede groep van private, niet-financiële sectoren. De grootte van de steekproef is ongeveer 7.500 ondernemingen.

De enquête wordt afgenomen via SAPQ (self administered paper questionnaire) en SAWQ (self administered web questionnaire).

De steekproef is gestratificeerd naar gewest, grootteklasse van het bedrijf en activiteit. Er is een gelijke verdeling van de steekproef over de 3 gewesten. De grootste ondernemingen van 250 of meer werknemers worden allemaal geselecteerd.

Bij unit non-response is er een aanpassing door weging met de oorspronkelijke steekproefstrata als gewichtsklassen. Bij item non-response worden de respondenten gecontacteerd om antwoorden te verkrijgen op ontbrekende vragen.
Bij de Europese vergelijking wordt gebruik gemaakt van de gegevens van Eurostat over bedrijven met 10 werknemers of meer.

 

Referenties

Statbel: ICT-gebruik en e-commerce bij ondernemingen
Eurostat: Digitale economie

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek