Downloadsnelheid van vaste internetconnectie bij ondernemingen

 

Bron

 

Enquête ICT-gebruik en e-commerce bij ondernemingen, Statbel en Eurostat

 

Definities

De downloadsnelheid is de snelheid waarmee een pc of een smartphone data van het computernetwerk kan afhalen. Deze snelheid wordt hier uitgedrukt in megabit per seconde (Mbit/s). De vermelde categorieën in de Eurostatvragenlijst zijn: minder dan 2 Mbit/s, minstens 2 maar minder dan 10 Mbit/s, minstens 10 maar minder dan 30 Mbit/s, minstens 30 maar minder dan 100 Mbit/s, en minstens 100 Mbit/s.

Er kan een verschil zijn tussen de maximale overeengekomen downloadsnelheid van de snelste vaste internetconnectie en de reële downloadsnelheid. Deze reële downloadsnelheid is afhankelijk van de connectiesnelheid van de internetprovider, van de computer en de server waarvan de data worden gedownload en van de drukte op het net. In de cijfers hier gaat het om de maximale overeengekomen downloadsnelheid.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data vloeien voort uit de ICT-enquête die de statistische instituten jaarlijks in de EU organiseren. Statbel organiseert de enquête bij ondernemingen met 2 of meer werknemers in een brede groep van private, niet-financiële sectoren. De grootte van de steekproef is ongeveer 7500 ondernemingen.

De enquête wordt afgenomen via SAPQ (self administered paper questionnaire) en SAWQ (self administered web questionnaire).

De steekproef is gestratifieerd naar gewest, grootteklasse en activiteit. Er is een gelijke verdeling van de steekproef over de 3 gewesten. De grootste ondernemingen van 250 of meer werknemers worden allemaal geselecteerd.

Bij unit non-response is er een aanpassing door weging met de oorspronkelijke steekproefstrata als gewichtsklassen. Bij item non-response worden de respondenten gecontacteerd om antwoorden te verkrijgen op ontbrekende vragen.

 

Referenties

Statbel: ICT enquête bij ondernemingen

Eurostat: Internetconnectie

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek