Verplaatsingsgedrag: modale verdeling naar afstand

 

Bron

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Onderzoek Verplaatsingsgedrag

 

Definities

Modale verdeling: Verdeling van de verplaatsingen volgens keuze van het vervoersmiddel of modus. Het geeft het aandeel weer van elk vervoersmiddel.

Hoofdvervoermiddel: het vervoermiddel dat gebruikt wordt voor het grootste deel van de afstand van de verplaatsing. Soms bestaan die verplaatsingen uit een combinatie van vervoermiddelen. Bijvoorbeeld eerst met de fiets naar het station, om daar de trein te nemen. Hier wordt dus gevraagd naar het vervoermiddel waarmee de langste afstand werd afgelegd.

Voor de berekening van het percentage van het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag, dat valt binnen de betreffende afstandsklasse, wordt gebruikgemaakt van de betreffende vervoerswijze als hoofdvervoersmiddel. De hier zichtbare categorieën zijn een samenvoeging van enkele categorieën uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag:

  • Te voet = te voet
  • Fiets = fiets + elektrische fiets
  • Bus, tram, metro = lijnbus + tram of metro + autocar
  • Trein = trein
  • Auto = autobestuurder + autopassagier
  • Ander = brom/motorfiets + motor + andere

De hier getoonde percentages zijn berekend op het totaal aantal respondenten dat een antwoord gaf op deze onderzoeksvraag (valid percent, dus exclusief non-respons); In het Onderzoek Verplaatsingsgedrag is er wel een categorie “geen antwoord”. Bij de hier getoonde percentages wordt geen rekening gehouden met de respondenten uit die categorie. De categorie “geen antwoord” was telkens kleiner dan 1%.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Bij het Onderzoek Verplaatsingsgedrag, een enquête waarin de respondent gevraagd wordt de verplaatsingen op één dag te noteren (verplaatsingsboekje), zijn circa 1.600 respondenten uit Vlaanderen per jaar betrokken.

Voor elke respondent is een lukraak bepaalde dag in de periode van 15 januari (jaar t) tot 15 januari (jaar t+1) genomen. Voor de cijfers tot en met 2013 was dit de periode van september (jaar t-1) tot augustus (jaar t).

Bij de modale verdeling over afstanden van meer dan 40 kilometer is het totaal aantal verplaatsingen beperkt tot enkele tientallen. Dit maakt de modale verdeling hier gevoelig voor grote schommelingen. Er is dus met andere woorden een breed betrouwbaarheidsinterval bij de weergegeven waarden.

 

Referenties

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW): Onderzoek Verplaatsingsgedrag

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek