Ondernemingen met een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid

 

Bron

 

Enquête ICT-gebruik en e-commerce bij ondernemingen, Statbel en Eurostat

 

Definities

 

In de enquête wordt ICT-beveiliging gedefinieerd als de maatregelen, controles en procedures die men toepast op ICT-systemen om de integriteit, de echtheid, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van gegevens en systemen te waarborgen.

Men stelt verder de vraag of de onderneming beschikt over documenten over maatregelen, praktijken of procedures op het gebied van ICT-beveiliging. Hierbij is volgende verduidelijking opgenomen: 'Documenten over ICT-beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens maken deel uit van de opleiding van werknemers in ICT-gebruik, ICT-beveiligingsmaatregelen, de evaluatie van ICT-beveiligingsmaatregelen, plannen voor het bijwerken van ICT-beveiligingsdocumenten, enz.'

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

 

De data vloeien voort uit de ICT-enquête die de statistische instituten jaarlijks in de EU organiseren. Statbel organiseert de enquête bij ondernemingen met 2 of meer werknemers in een brede groep van private, niet-financiële sectoren. De grootte van de steekproef is ongeveer 7500 ondernemingen.

De enquête wordt afgenomen via SAPQ (self administered paper questionnaire) en SAWQ (self administered web questionnaire).

De steekproef is gestratifieerd naar gewest, grootteklasse en activiteit. Er is een gelijke verdeling van de steekproef over de 3 gewesten. De grootste ondernemingen van 250 of meer werknemers worden allemaal geselecteerd.

Bij unit non-response is er een aanpassing door weging met de oorspronkelijke steekproefstrata als gewichtsklassen. Bij item non-response worden de respondenten gecontacteerd om antwoorden te verkrijgen op ontbrekende vragen.

 

Referenties

Statbel: ICT enquête bij ondernemingen

Eurostat: Veiligheidsbeleid

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek